تحولات بورس اوراق بهادار در روز دوشنبه 24/07/1385

شاخص کل بورس ، روز دوشنبه 24/7/1385 با کاهش (14.33)
واحدی به رقم 9 هزار و 598.22  واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (16.38)  واحدی به رقم 9 هزار و 433.76  واحد
و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (6.48) واحدی به رقم 9
هزار و 456.69 واحد
رسید.شرکت پتروشیمی اراک با (4.64)  واحد
تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (44.25) واحدی به رقم 29 هزار و 641.56  واحد و شاخص صنعت با
(13.79) واحد کاهش به رقم 7 هزار و 693.05 واحد رسید.
 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل9،598.229،612.5514.33-0.15-39.557.5-13.114.9-
اصلی9،433.769،450.1416.38-0.17-34.859.9-11.513.5-
فرعی9،456.699،463.176.48-0.07-4.724.2-1.623.8-


 

5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 البرز دارو1791.999،157128،406
2 فرآورده های تزریقی ایران1021.995،22513،000
3 بسته بندی ایران221.981،13142،774
4 تولید محور خودرو151.511،006374،510
5 فراورده های غذایی وقندتربت جام351.422،49520،182

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم کالسیمین(841)(3.74)21،67317،480
2 فرآوری مواد معدنی(1،009)(2.00)49،46636،980
3 شیمیایی سینا(78)(1.99)3،83250،000
4 سرمایه گذاری شاهد(81)(1.99)3،981204،763
5 صنایع جوشکاب یزد(169)(1.99)8،30711،885

 

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
5.325.333.89
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
5.375.404.09
3 نرخ LIBOR شش ماهه5.365.454.53
4 نرخ LIBOR یک ساله5.305.384.44

   

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد38.296.748.2-55.8-
 بلوک1.33.35.2-80.0-
 عمده
 جمع کل39.510053.4-

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد12.696.22.2-14.9-
 بلوک0.53.80.1-16.7-
 عمده
 جمع کل13.11002.3-

   

موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
 تاثیرات منفی
 پتروشیمی اراک4.64-11،69311،7081.9-1.8-93.1
 معدنی و صنعتی چادرملو2.51-9،5699،6772.0-0.9-44.6
 سنگ آهن گل گهر1.74-20،53220،8122.0-0.7-32.8
  تاثیرات مثبت
 بانک پارسیان1.011،2801،2631.90.628.5

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران2498،8751.374.6

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگه نرخ پایه (ریال) ارزش معاملات (میلیارد ریال)
2،2881.000.0002.3

 

روز دوشنبه نماد معاملاتی شرکتهای کابل باخنر به دلیل تعدیل پیش بینی سود و 
سرمایه گذاری شاهد به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ، متوقف بودند.

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز دوشنبه 24/7/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد) البرز دارو1.99
کمترین بازدهی روزانه(درصد)  حق تقدم کالسیمین(3.74)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) سرمایه گذاری بهمن6،242،950
پر طرفدارترین سهم(نفر) کیمیدارو95
پرمعامله ترین سهم(دفعه) سرمایه گذاری بهمن1،335
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) پتروشیمی اراک6،533

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز دوشنبه 24/ 7 / 1385 بدون
تغییر قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته در قیمت 2،733 ریال ثابت ماند. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک11،708(214)(1.80)558،685
2 توسعه ملی7290039،782
3 صدرا3،60400540
4 سیمان شمال12،288000
5 سیمان کرمان16،038000
6 ایران ترانسفو8،026000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،230(1)(0.08)129،777
9 گروه صنعتی بارز2،598000