تحولات بورس اوراق بهادار در روز دوشنبه 17/07/1385

شاخص کل بورس ، روزدوشنبه 17/7/1385 با افزایش 5.39 واحدی به رقم 9 هزار و
660.49  واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 9.21  واحدی به رقم 9 هزار و 504.79  واحد
و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (7.67) واحدی به رقم 9 هزار و 485.35 واحد
رسید.شرکت صنایع مس شهید باهنر با 8.16  واحد
تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 20.91 واحدی به رقم 29 هزار و 839.63  واحد و شاخص صنعت با
6.97 واحد افزایش به رقم 7 هزار و 751.47 واحد رسید.
 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل9،660.499،655.105.390.06141.667.2-33.541.6-
اصلی9،504.799،495.589.210.10119.167.3-29.437.0-
فرعی9،485.359،493.027.67-0.08-22.566.8-4.161.7-


 

5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 مس شهید باهنر1،25666.353،149998،173
2 حق تقدم عمران و توسعه فارس52648.985263،925،000
3 پارس توشه1115.40111294،188
4 فرآورده های تزریقی952.009521،245
5 چادرملو1962.00196800،000

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم کالسیمین(803)(3.17)24،553214،225
2 پتروشیمی فارابی(186)(2.00)9،135107،080
3 صدرا(76)(2.00)3،7331،093،343
4 ملی سرب و روی ایران(140)(1.99)6،886251،783
5 ساختمان اصفهان(48)(1.99)2،36291،000

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
5.325.333.89
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
5.375.404.09
3 نرخ LIBOR شش ماهه5.365.454.53
4 نرخ LIBOR یک ساله5.305.384.44

   

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد128.690.8226.7-63.8-
 بلوک13.09.263.7-83.1-
 عمده
 جمع کل141.6100290.4-

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد28.384.523.5-45.4-
 بلوک5.215.50.4-7.1-
 عمده
 جمع کل33.510023.9-

   

 

موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
 تاثیرات مثبت
 صنایع مس شهید باهنر8.163،1493،14966.366.3
 معدنی و صنعتی چادرملو5.6610،01410،0142.02.0100.00
 پتروشیمی اراک4.8511،47211،4722.02.0104.4
 سیمان فارس و خوزستان3.533،8103،7871.91.368.5
 تاثیرات منفی
 پتروشیمی خارک4.54-15،25415،2931.3-1.0-79.4
 صنعتی دریایی ایران2.06-3،7333،7332.0-2.0-145.4
 بانک پارسیان2.02-1،2371،2371.1-1.1-114.9
 ایران خودرو 1.56-2،7882،8311.9-0.4-20.4
 سرمایه گذاری بانک ملی ایران1.21-2،6932،7342.0-0.5-22.4

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران14،400،00012.088.1
 بانک پارسیان1809،0381.015.0

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگه نرخ پایه (ریال) ارزش معاملات (میلیارد ریال)
6851.000.0000.7

 

روز دوشنبه نماد معاملاتی شرکت تولید محور خودرو پس از
برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ،
سرمایه گذاری پارس توشه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مس شهید باهنر پس
از اعلام پیش بینی سود ، بازگشایی شدند.

همچنین در این روز نماد معاملاتی شرکت نورد قطعات فولادی به دلیل تعدیل پیش بینی سود، متوقف بود.

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز دوشنبه 17/7/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد) مس شهید باهنر66.35
کمترین بازدهی روزانه(درصد)  حق تقدم کالسیمین(3.17)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) بانک پارسیان5،406،235
پر طرفدارترین سهم(نفر) بانک پارسیان346
پرمعامله ترین سهم(دفعه) بانک پارسیان851
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) فرآوری مواد معدنی17،240

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز دوشنبه 17/ 7 / 1385 با (13)
ریال کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته به قیمت 2،734 ریال رسید. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک11،4722241.99626،222
2 توسعه ملی72900280،827
3 صدرا3،733(76)(2.00)1،093،343
4 سیمان شمال12،288000
5 سیمان کرمان16،045000
6 ایران ترانسفو8،026000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،235(3)(0.24)223،586
9 گروه صنعتی بارز2،598000