تحولات بورس اوراق بهادار در روز دوشنبه 20/06/1385

شاخص کل بورس ، روز دوشنبه 20/ 6 /1385 با افزایش
0.84 واحدی به رقم 9 هزار و
325.19 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (3.05) واحدی به رقم 9 هزار و 99.47 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با افزایش 13.47  واحدی به رقم 9 هزار و 403.66 واحد رسید. 
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با
5.25 واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 3.09 واحدی به رقم 28 هزار و 954.10
 واحد و شاخص صنعت با 1.46 واحد افزایش به رقم 7 هزار و 451.11 واحد رسید.

 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل9،325.199،324.350.840.01190.751.575.288.0
اصلی9،099.479،102.523.05-0.03-117.616.956.672.6
فرعی9،403.669،390.1913.470.1473.1188.918.6158.3

 

5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم سرمایه گذاری صنعت
نفت
163.8643014،656،187
2 حق تقدم توسعه صنایع بهشهر43.4212128،497
3 حق تقدم بانک اقتصاد
نوین
92.59356221،092
4 تولی پرس2012.0010،258267،297
5 سرمایه گذاری شاهد802.004،0861،026،996

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم کابل های مخابراتی شهید قندی(17)(3.98)410246،000
2 داده پردازی ایران(86)(2.00)4،21499،000
3 سایپا(77)(2.00)3،7777،071،326
4 گازلوله(36)(1.99)1،776814،272
5 کمک فنر ایندامین سایپا(52)(1.98)2،56940،000

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
5.335.393.69
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
5.405.473.87
3 نرخ LIBOR شش ماهه5.455.554.08
4 نرخ LIBOR یک ساله5.465.594.27

 

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد126.466.313.612.1
 بلوک22.411.79.371.0
 عمده41.922.041.9
 جمع کل190.710064.8

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد56.374.918.649.3
 بلوک8.911.86.6287.0
 عمده10.013.310.0
 جمع کل75.210035.2

 

 روز دوشنبه نماد معاملاتی شرکت خاصی بازگشایی نشد.

همچنین در طی انجام معاملات این روز نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری
توس گستر به دلیل تعدیل پیش بینی سود متوقف گردید.

  موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
 تاثیرات مثبت
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری5.251،9801،9802.02.0159.1
 سرمایه گذاری مسکن1.933،4523،4522.02.0175.4
 تراکتورسازی ایران1.097،3767،3762.02.0189.8
 نفت بهران1.0714،30914،2801.71.588.1
 تاثیرات منفی
 سایپا11.63-3،7773،7772.0-2.0-166.0
 صنعتی دریایی ایران1.11-3،1173،1392.0-1.3-64.8

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 سرمایه گذاری ملی ایران35،617،0885.783.5
 سرمایه گذاری توسعه ملی2676،3950.568.7
 زامیاد21،099،2504.491.8
 سایپا1100،0000.41.4
 داروسازی جابربن حیان1200،0002.867.0
 آلومراد1203،7822.498.9
 ایران ارقام11،000،0006.184.7

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز دوشنبه 20 /6 /1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد) حق تقدم سرمایه گذاری صنعت نفت3.86
کمترین بازدهی روزانه (درصد)حق تقدم کابل های مخابراتی شهید قندی(3.98)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) حق تقدم سرمایه گذاری صنعت نفت 14،656،187
پر طرفدارترین سهم (نفر) سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری615
پرمعامله ترین سهم (دفعه) حق تقدم سرمایه گذاری صنعت نفت1،094
بیشترین ارزش معامله (میلیون ریال) سایپا26،709

 

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز دوشنبه 20/ 6 / 1385 با 6
ریال افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته به قیمت 2،358 ریال رسید. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک10،66430.039،758
2 سرمایه گذاری توسعه ملی70910.14983،977
3 صدرا3،139(41)(1.29)487،121
4 سیمان شمال12،371000
5 سیمان کرمان16،507(1)(0.01)274
6 ایران ترانسفو8،027(1)(0.01)1،406
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،19900.0036،958
9 گروه صنعتی بارز2،600000