تحولات بورس اوراق بهادار در روز دوشنبه ۲۳/۸/۸۴

 

در روز
دوشنبه  23/8/1384 شاخص کل مانند روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش
(۳۹/۱۰)  واحدی  به رقم ۹ هزار و ۵۳ /۸۱۰  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با
کاهش (۱۳/۱۰)  واحدی  به رقم ۸۵/ ۹،۴۹۳  واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش
(۴۱/۱۰)  واحدی به رقم ۹۱/۱۰،۱۳۷ واحد رسید. شرکت سیمان صوفیان  با (۴۱/۴)  واحد
تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و
قیمت نیز با کاهش (۰/۲۹)  واحدی به رقم  58/ 27،۲۱۶ واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۵۳/۹.۸۱۰۹۲/۹.۸۲۰۳۹/۱۰-۱/۰-۲/۳۲۱۰/۳۰۱۳/۴۳۹/۸۳
اصلی۸۵/۹.۴۹۳۹۸/۹.۵۰۳۱۳/۱۰-۱/۰-۷/۲۸۵۰/۳۱۱۴/۳۷۲/۱۰۲
فرعی۹۱/۱۰.۱۳۷۳۲/۱۰.۱۴۸۴۱/۱۰-۱/۰-۵/۳۵۹/۲۳۴۹/۴۹/۸

 

در روز دوشنبه
شاخص صنعت با افت (۰/۸)  واحدی به رقم ۸۰/۷،۵۹۳ واحد رسید. شاخص صنعت محصولات
کاغذی با رشد ۱۰ واحدی بیشترین رشد را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت
که عمده ترین دلیل آن افزایش  قیمت ۵۲/۳ درصدی سهام شرکت کارتن ایران  بود ،
شاخص صنعت استخراج سایر معادن با افت (۷۲) واحدی ( از۱،۶۷۶ واحد به ۱،۶۰۴ واحد
رسید) بیشترین کاهش را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن
کاهش قیمت (۶/۸۳) درصدی سهام شرکت تأمین ماسه بود.


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۷/۵۳۷/۱۶۲/۳۳/۶

بلوک
۵/۲۶۷۳/۸۳۹/۲۳۷۷/۸۰۳

عمده

جمع کل
۲/۳۲۱۱۰۰۱/۲۴۱

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۷/۱۵۱/۳۷۰/۳-۰/۱۶-

بلوک
۶/۲۶۹/۶۲۳/۲۲۶/۵۱۸

عمده

جمع کل
۳/۴۲۱۰۰۳/۱۹

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۹۲.۷۸۹۱.۰۰۰.۰۰۰۸/۹۲


در روز دوشنبه نماد شرکت نساجی مازندران پس از برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده و نماد شرکت سهامی شهد پس از
برگزاری مجمع عمومی سالیانه ، بازگشایی شدند.


همچنین در روز دوشنبه نماد شرکتهای نیرو کلر
ونساجی مازندران به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده به منظور انتخاب
اعضای هیأت مدیره ، نماد شرکتهای صنایع جوشکاب یزد و    سیمان بهبهان به دلیل
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و نماد شرکت قند ثابت خراسان به دلیل برگزاری
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ،
متوقف بودند.

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
 سرمایه گذاری مسکن
۱

۱۹۹.۰۰۰

۷/۰

۵/۴۸
 سایپا دیزل
۲

۳۰۰.۰۰۰

۷/۱

۸/۶۲
 پارس دارو
۱

۳.۴۳۰.۰۰۰

۶/۱۹

۹/۹۹
 تولید مواد اولیه دارو پخش
۱

۱.۴۷۰.۰۰۰

۶/۲۵

۵/۹۹
 داروسازی جابربن حیان
۱

۲۵۶.۷۴۶

۹/۱

۷/۹۹
 داروسازی اکسیر
۱

۳.۶۷۵.۰۰۰

۳/۴۸

۷/۹۹
 سیمان بهبهان
۱

۱۵۰.۰۰۰

۳/۲

۱/۶۵
 سیمان خزر
۱

۵۰۰.۰۰۰

۰/۸

۹/۹۹
 سیمان شاهرود
۲

۱.۷۳۰.۷۱۳

۶/۴۰

۹/۹۹
 سرمایه گذاری پتروشیمی۱
۲۰۰.۰۰۰

۵/۰

۴/۴۰
 داروپخش۱
۱۴.۷۰۰.۰۰۰

۳/۱۱۸

۲/۹۹

 

از روز
دوشنبه سهام شرکت سیمان صوفیان به مدت ۶۰ روز با این شرط که سهام خریداری شده
یا فروخته شده بیش از ۱۰،۰۰۰ سهم نباشد ، توسط کارگزاری کیمیا سهم بازارگردانی
می شود.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 سیمان صوفیان ۴۱/۴-۵۷.۲۳۵۵۷.۲۳۵۰/۵-۰/۵- ۵/۲۳۵
 بانک اقتصاد نوین
۵۲/۱-
۲.۸۴۸۲.۸۴۸۸/۱-۸/۱-
۰/۱۱۷
 نساجی مازندران

۸۸/۰-
۸۰۷۸۰۷۱/۱۹-۱/۱۹-
**
 توسعه معادن روی ایران
۷۱/۰-

۳.۶۷۲

۳.۶۹۱
۷/۱-۲/۱-
۶/۶۸
 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
۶۶/۰-

۲.۱۶۳

۲.۲۴۴
۴/۴-۸/۰-
۳/۱۷

 

برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز دوشنبه ۲۳/۸/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  تهران شیمی۰۸/۵
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  نساجی
مازندران
(۱۴/۱۹)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  دارو پخش۱۴.۸۱۳.۴۰۳
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  بانک پارسیان۱۷۷
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  بانک پارسیان۲۷۵
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
داروپخش
۱۱۹.۲۴۸
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
۱۲.۲۶۸
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری
ساختمان
۱۹.۹۰۵

 

قیمت سهام شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز دوشنبه ۲۳/ ۸ /۱۳۸۴  به  3،۱۷۲ ریال
رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل قیمت
سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک۹.۷۲۹(۱۴)(۱۴/۰)
۴۲.۷۷۰

۲

 توسعه ملی

۹۰۵

۱)

(۲۲)

۷۶.۹۰۳
۳ صدرا۴.۳۳۷۰۰
۲۷۲.۴۶۲
۴ سیمان شمال
۲۳.۵۲۸۰۰۰
۵ سیمان کرمان۱۹.۷۳۴۰۰۰
۶ ایران ترانسفو
۷.۹۸۷
۰۰۰

۷

 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱

۰

۰
۰
۸ توسعه صنایع بهشهر۱.۸۶۰(۲)
(۱۱/۰)

۲۶۸.۶۲۱
۹ لاستیک کرمان۲.۵۵۵۰۰۰