تحولات بورس اوراق بهادار در روز دوشنبه 23/8/84

 

در روز
دوشنبه  23/8/1384 شاخص کل مانند روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش
(39/10)  واحدی  به رقم 9 هزار و 53 /810  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با
کاهش (13/10)  واحدی  به رقم 85/ 9،493  واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش
(41/10)  واحدی به رقم 91/10،137 واحد رسید. شرکت سیمان صوفیان  با (41/4)  واحد
تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و
قیمت نیز با کاهش (0/29)  واحدی به رقم  58/ 27،216 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل53/9.81092/9.82039/10-1/0-2/3210/3013/439/83
اصلی85/9.49398/9.50313/10-1/0-7/2850/3114/372/102
فرعی91/10.13732/10.14841/10-1/0-5/359/2349/49/8

 

در روز دوشنبه
شاخص صنعت با افت (0/8)  واحدی به رقم 80/7،593 واحد رسید. شاخص صنعت محصولات
کاغذی با رشد 10 واحدی بیشترین رشد را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت
که عمده ترین دلیل آن افزایش  قیمت 52/3 درصدی سهام شرکت کارتن ایران  بود ،
شاخص صنعت استخراج سایر معادن با افت (72) واحدی ( از1،676 واحد به 1،604 واحد
رسید) بیشترین کاهش را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن
کاهش قیمت (6/83) درصدی سهام شرکت تأمین ماسه بود.


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد7/537/162/33/6

بلوک
5/2673/839/2377/803

عمده

جمع کل
2/3211001/241

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد7/151/370/3-0/16-

بلوک
6/269/623/226/518

عمده

جمع کل
3/421003/19

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
92.7891.000.0008/92


در روز دوشنبه نماد شرکت نساجی مازندران پس از برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده و نماد شرکت سهامی شهد پس از
برگزاری مجمع عمومی سالیانه ، بازگشایی شدند.


همچنین در روز دوشنبه نماد شرکتهای نیرو کلر
ونساجی مازندران به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده به منظور انتخاب
اعضای هیأت مدیره ، نماد شرکتهای صنایع جوشکاب یزد و    سیمان بهبهان به دلیل
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و نماد شرکت قند ثابت خراسان به دلیل برگزاری
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ،
متوقف بودند.

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
 سرمایه گذاری مسکن
1

199.000

7/0

5/48
 سایپا دیزل
2

300.000

7/1

8/62
 پارس دارو
1

3.430.000

6/19

9/99
 تولید مواد اولیه دارو پخش
1

1.470.000

6/25

5/99
 داروسازی جابربن حیان
1

256.746

9/1

7/99
 داروسازی اکسیر
1

3.675.000

3/48

7/99
 سیمان بهبهان
1

150.000

3/2

1/65
 سیمان خزر
1

500.000

0/8

9/99
 سیمان شاهرود
2

1.730.713

6/40

9/99
 سرمایه گذاری پتروشیمی1
200.000

5/0

4/40
 داروپخش1
14.700.000

3/118

2/99

 

از روز
دوشنبه سهام شرکت سیمان صوفیان به مدت 60 روز با این شرط که سهام خریداری شده
یا فروخته شده بیش از 10،000 سهم نباشد ، توسط کارگزاری کیمیا سهم بازارگردانی
می شود.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 سیمان صوفیان 41/4-57.23557.2350/5-0/5- 5/235
 بانک اقتصاد نوین
52/1-
2.8482.8488/1-8/1-
0/117
 نساجی مازندران

88/0-
8078071/19-1/19-
**
 توسعه معادن روی ایران
71/0-

3.672

3.691
7/1-2/1-
6/68
 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
66/0-

2.163

2.244
4/4-8/0-
3/17

 

برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز دوشنبه 23/8/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  تهران شیمی08/5
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  نساجی
مازندران
(14/19)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  دارو پخش14.813.403
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  بانک پارسیان177
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  بانک پارسیان275
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
داروپخش
119.248
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
12.268
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری
ساختمان
19.905

 

قیمت سهام شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز دوشنبه 23/ 8 /1384  به  3،172 ریال
رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل قیمت
سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک9.729(14)(14/0)
42.770

2

 توسعه ملی

905

(1
1)

(22/0)

76.903
3 صدرا4.33700
272.462
4 سیمان شمال
23.528000
5 سیمان کرمان19.734000
6 ایران ترانسفو
7.987
000

7

 سیمان اردبیل

28.101

0

0
0
8 توسعه صنایع بهشهر1.860(2)
(11/0)

268.621
9 لاستیک کرمان2.555000