تحولات بورس اوراق بهادار در روزچهارشنبه 29/06/1385

شاخص کل بورس ، روز چهارشنبه 29/6/1385 با افزایش 13.03 واحدی به رقم 9 هزار و
501.33 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 14.63  واحدی به رقم 9 هزار و 309.80  واحد
و شاخص کل تالار فرعی با افزایش 6.88  واحدی به رقم 9 هزار و 455.93 واحد
رسید. شرکت پتروشیمی خارک  با
7.24 واحد
تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 40  واحدی به رقم 29 هزار و 500.45
 واحد و شاخص صنعت با 8  واحد افزایش  به رقم 7 هزار و 595.99  واحد
رسید.

 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل9،501.319،488.2813.030.14337.390.8117.2136.8
اصلی9،309.809،295.1714.630.16289.787.9109.0154.1
فرعی9،455.939،449.056.880.0747.6110.68.224.2

 

5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز چهارشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 قندنقش جهان50214.903،871401،255
2 صنایع جوشکاب یزد 6206.809،74052،064
3 حق تقدم بانک اقتصادنوین173.84460434،511
4 خدمات انفورماتیک2312.0211،670679،473
5 کشت وصنعت پیاذر612.003،1164،666

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز چهارشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 عایق پلاستیک(620)(31)1،380834،000
2 حق تقدم کابل های مخابراتی
شهیدقندی
(14)(3.77)357175،664
3 تولید سموم علف کش(265)(2.00)13،00718،871
4 دارویی لقمان(99)(1.99)4،86540،471
5 کاشی اصفهان(42)(1.99)2،07173،779

 

 

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
5.335.333.77
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
5.395.433.87
3 نرخ LIBOR شش ماهه5.435.524.01
4 نرخ LIBOR یک ساله5.435.504.15

 

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد167.649.734.425.8
 بلوک56.316.712.729.1
 عمده113.433.6113.4
 جمع کل337.3100160.5

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد42.536.37.019.7
 بلوک31.126.517.1122.1
 عمده43.637.243.6
 جمع کل117.210067.7

   

 

موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
  تاثیرات مثبت
 پتروشیمی خارک7.2413،80713،7892.02.093.7
 سرمایه گذاری بانک ملی ایران3.792،6212،6211.61.6248.6
 بانک پارسیان2.871،3541،3541.51.5173.5
 عایق پلاستیک1.901،3801،38031.0-31.0-
 تاثیرات منفی
 سایپا1.96-3،6433،6991.9-0.4-17.6
 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات1.56-3،8663،8661.1-1.1-250.2
 سرمایه گذاری مسکن1.32-3،4883،4981.6-1.3-81.8

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 سایپا32،494،6219.177.2
 سرمایه گذاری ملی ایران31،799،7291.870.5
 سرمایه گذاری پتروشیمی225،084،73638.099.1
 گازلوله1100،0000.212.1
 سیمان فارس و خوزستان1998،0343.682.0
 قند اصفهان1180،1743.361.1
 سرمایه گذاری توسعه ملی ایران1470،0000.326.0

 

معاملات عمده :

 نام
شرکت
خریدار فروشنده تعداد سهام

معامله شده

درصد از کل

 سهام منتشره

قیمت

معامله عمده

ارزش کل

(میلیارد ریال)

قیمت پایانی

 امروز

کارگزار مشتری کارگزار مشتری
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایرانبانک اقتصاد نوینحقوقیبانک اقتصاد نوینشرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران43،600،00029.12،600113.42،571

 

روز چهارشنبه نماد معاملاتی شرکتهای قند نقش جهان و صنایع جوشکاب یزد پس از
تعدیل پیش بینی سود و عایق پلاستیک پس از برگزاری مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور افزایش سرمایه ، بازگشایی شدند.

همچنین در این روز نماد معاملاتی شرکت سیمان غرب به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق
العاده به منظور تغییر سال مالی ، متوقف بود.

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز چهارشنبه 29/6/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد) قندنقش جهان14.90
کمترین بازدهی روزانه(درصد) عایق پلاستیک(31)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) سرمایه گذاری پتروشیمی25،324،655
پر طرفدارترین سهم(نفر) بانک پارسیان214
پرمعامله ترین سهم(دفعه) بانک پارسیان1،234
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) سرمایه گذاری پتروشیمی38،364

 

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز چهارشنبه 29/ 6 / 1385 با 41 ریال
افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته
به قیمت 2،621 ریال رسید. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک10،86310.013،010
2 توسعه ملی72240.561،817،191
3 صدرا3،390541.622،977،488
4 سیمان شمال12،372000
5 سیمان کرمان16،508000
6 ایران ترانسفو8،027000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،206000
9 گروه صنعتی بارز2،598000