تحولات بورس اوراق بهادار در روزسه شنبه 27/10/84

 

 شاخص کل بورس ، روز سه شنبه 27/10/1384 برخلاف
روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه بود و با 98/10 واحد افزایش به رقم 10 هزار و
08/111 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 66/6 واحدی به رقم 9 هزار و 98/832 واحد و شاخص کل
تالار فرعی نیز با افزایش 13/27 واحدی به رقم 10 هزار و 06/256 واحد رسید. شرکت
سایپا با 45/2 واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 9/30 واحدی به رقم 28 هزار و 91/406 واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل08/10.11110/10.10098/1011/03/878/52-9/225/48-
اصلی
98/9.
832

32/9.
826

66/6

07/0

9/60

7/62-

8/14

9/47-
فرعی06/10.25693/10.22813/2727/04/261/211/87/49-

 

شاخص صنعت ، روز سه شنبه با افزایش 5/8 واحدی به
رقم 7 هزار و 02/844 واحد رسید. شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با رشد
44 واحدی ( از37،726 واحد به 37،770 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع
مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 95/4 درصدی سهام شرکت
جوشکاب یزد بود.
شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با افت (2) واحدی ( از 26،419
واحد به 26،417 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی
داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (05/0) درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت
نفت بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
6/71

0/82

4/5

2/8

بلوک

4/12

2/14

4/96-

6/88-

عمده

3/3

8/3

8/6-

3/67-

جمع کل

3/87
100
8/97-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
6/18

2/81

5/0

8/2

بلوک
7/3
2/16

1/11-

0/75-

عمده

6/0

6/2

0/11-

8/94-

جمع کل

9/22
100
6/21-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
7181.000.0007/0

 

روز سه شنبه نماد شرکت قند
پارس پس از تعدیل پیش بینی سود ، بازگشایی شد.
همچنین نماد شرکتهای کیمیدارو و پتروشیمی اراک به دلیل تعدیل پیش بینی سود ،
معدنی وصنعتی چادر ملو به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور اصلاح
اساسنامه ، سایپا به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور
انتخاب اعضای هیأت مدیره و بهنوش به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به
منظور افزایش سرمایه، متوقف بودند.
 

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص
و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
مثبت
  سایپا 45/2
3.891

3.861

2/1

4/0
3/35
  توسعه معادن روی ایران 16/2
4.985

4.985

8/2

8/2
4/316
  خدمات
دریایی تایدواتر خاورمیانه

97/1

8.648

8.623
1/48/3
9/92
 
کالسیمین
67/1
21.116

21.116

9/2

9/2
3/413
  پتروشیمی
اصفهان
56/1
6.880

6.743

8/4

7/2
9/56
    تاثیرات
منفی
 ایران خودرو
36/2-

3.072

3.099

5/1-

6/0-

2/66

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  زامیاد 1190.213
7/1

0/73
  تولید محور خودرو 1
450.001

5/0

7/93
  ایران خودرو 1
952.467

9/2

0/40
  لبنیات پاک 1
400.000

3/2

7/92
  سالمین 1
1.490.000

7/3

7/99
  معدنی و صنعتی  چادرملو
1
200.000

2/1

9/50

 


معاملات عمده :

 

نام شرکت

خریدار

فروشنده

تعداد سهام

معامله شده

میلیون سهم

درصد از

کل سهام

منتشره

قیمت

معامله

عمده

ارزش کل

(میلیارد ریال )

قیمت

پایانی

امروز

کارگزارمشتریکارگزارمشتری
  گلوکوزان  بهگزین  حقوقی  بانک اقتصاد نوین
  بانک اقتصاد نوین 573.7645/1
5.800
3/34.553

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز سه شنبه 27/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
رایان سایپا
10/7
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم آبادگران ایران
(78/9)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
 
ایران خودرو
2.426.347
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
توسعه معادن روی
369
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
توسعه معادن روی
569
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
ایران خودرو
7.454
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.605
بیشترین عرضه
(میلیون ریال )
  سرمایه
گذاری غدیر
5.652

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز سه شنبه 27/ 10 /1384 به 3،256
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.625000

2

 توسعه ملی
937 0 0
0
3 صدرا4.52900
304.786
4 سیمان شمال
22.735
0

0

200
5 سیمان کرمان20.136 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
937
00197

7

 سیمان اردبیل

26.440
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.149000
9 لاستیک کرمان
3.216

0

0

0