تحولات بورس اوراق بهادار از 7/8/84 لغایت 11/8/84

 

   


شاخص کل در هفته گذشته( 7/8/1384 لغایت 11/8/1384 ) باکاهش  (50/150) واحدی  مواجه
شد و به رقم 9 هزار و 53/846  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با
افت (35/143) واحدی  به رقم 97/ 9،557 واحد و شاخص کل تالار فرعی با افت (31/165)
 واحدی به رقم 55/10،146 واحد تنزل یافتند. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش
(41/417) واحدی به رقم 53/27،359 واحد رسید.

 

شرحقیمت

(کل)

قیمت

(تابلو اصلی )

قیمت

(تابلو فرعی)

قیمت

(مالی)

قیمت

(صنعت)

بازده نقدی


(کل)

قیمت و بازده

نقدی (کل)

50 شرکت فعالتر
میانگین موزون
میانگین ساده(ریال)
هفته
جاری
53/9.16497/9.55755/10.14680/24.05741/7.65686/4.58453/27.35955/72594/16.924
هفته
گذشته
03/10.01532/9.70186/10.31180/25.28966/7.73886/4.58494/27.77669/73337/17.427
تغییر50/150-35/143-31/165-99/1.23126/82-41/417-14/8-43/502-

 


در این هفته   شاخص صنعت با افت (26/82) واحدی به رقم 41/7،656 
واحد تنزل یافت. شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با کاهش (988 ) واحدی بیشترین افت
را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت. شایان ذکر است این شاخص در روز
چهارشنبه با افت (363) واحدی روبرو شد.

 


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و
دفعات معاملات انجام شده  در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :

 


شرح

هفته جاری

هفته گذشته

درصد تغییر
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم
(ریال )

584.969.248.065

285.751.071.262
7/104

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده
294.565.35288.339.8636/233

تعداد کل خریداران
14.81414.2857/3

تعداد دفعات معامله
35.66325.0583/42

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
41.4481.000.000
4/41


در هفته جاری معاملات در 5 روز کاری انجام شد. از ابتدای سال
1384 تا پایان این هفته بورس اوراق بهادار تهران 152 روز فعالیت داشت و ارزش کل
معاملات طی این مدت بالغ بر 3/40،034 میلیارد ریال سهام و 2/1،646 میلیارد ریال
اوراق مشارکت است.


 


عرضه سهام توسط شرکتهای دولتی به شرح زیر است :


 


عرضه کننده

نام شرکت عرضه شده
حجمارزش(ریال)
سازمان خصوصی سازی  گروه بهمن
20.000

43.410.000

 لامیران
150.000172.800.000

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

 سیمان هرمزگان
20.000477.460.000

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 پتروشیمی شیراز
6.668.9726.668.972.000
جمع کل6.585.9727.362.642.000

 


برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به هفته گذشته در جدول ذیل ارایه
شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
هفتگی(درصد)
 حق تقدم
سولیران
92/15
کمترین بازدهی
هفتگی(درصد)
 تولید سموم
علف کش
(32/22)
بیشترین سهام
معامله شده هفته (عدد)

 حق تقدم بانک پارسیان155.321.575
پر طرفدارترین
سهم هفته(نفر)
 بانک پارسیان1.351
پرمعامله ترین سهم
هفته ( دفعه)
 بانک پارسیان2.756
بیشترین ارزش
معامله این هفته (میلیون ریال)
 حق تقدم بانک پارسیان156.875

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان هفته  به
 3،317 ریال رسید که نسبت به هفته گذشته (8) ریال کاهش قیمت داشته است. در جدول
ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده شده است :

  


ردیف

نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان

(درصد)


تعداد سهام مورد معامله
1
 پتروشیمی اراک

9.948
(97)(98/0)191.201
2
 توسعه ملی
918(21)(25/2)1.373.414
3
 صدرا

4.780
(34)(71/0)2.438.287
4
 سیمان شمال

23.528
000
5
 سیمان کرمان

19.734
000
6
 ایران ترانسفو

8.176
000
7
 سیمان اردبیل

28.101
000
8
 توسعه صنایع بهشهر

1.8
67
(24)(27/1)683.324
9
 لاستیک کرمان

2.555
000