تحولات بورس اوراق بهادار از ۵/۹/۸۴ لغایت ۹/۹/۸۴

 

شاخص کل در هفته گذشته( ۵/۹/۱۳۸۴
لغایت ۹/۹/۱۳۸۴ ) با افزایش ۶۰/۲۷۱ واحدی مواجه شد و به رقم ۱۰ هزار و ۴۹/۸۳ واحد
رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با رشد ۴۳/۲۷۳ واحدی به رقم ۴۲/ ۹،۷۶۳
واحد و شاخص کل تالار فرعی با رشد ۴۳/۲۳۸ واحدی به رقم ۳۵/۱۰،۳۹۸ واحد رسید. شاخص
بازده نقدی و قیمت با افزایش ۲۴/۱،۰۲۳ واحدی به رقم ۷۲/۲۸،۲۶۴ واحد رسید.

 

شرحقيمت

(کل)

قيمت

(تابلو اصلي )

قيمت

(تابلو فرعي)

قيمت

(مالي)

قيمت

(صنعت)

بازده نقدي


(کل)

قيمت و بازده

نقدي (کل)

۵۰ شرکت فعالتر
ميانگين موزون
ميانگين ساده(ريال)
هفته
جاري
۴۹/۱۰.۰۸۳۴۲/۹.۷۶۳۳۵/۱۰.۳۹۸۶۹/۲۶.۰۵۵۳۰/۷.۷۶۸۷۰/۴.۶۳۳۷۲/۲۸.۲۶۴۴۱/۷۴۴۶۰/۱۷.۸۷۹
هفته
گذشته
۸۹/۹.۸۱۱۹۹/۹.۴۸۹۹۱/۱۰.۱۵۹۴۹/۲۴.۷۱۱۵۱/۷.۵۸۴۵۷/۴.۵۸۹۴۸/۲۷.۲۴۱۹۱/۷۲۴۱۰/۱۶.۹۱۰
تغيير۶۰/۲۷۱۴۳/۲۷۳۴۴/۲۳۸۲۰/۱.۳۴۴۷۹/۱۸۳۱۳/۴۴۲۴/۱.۰۲۳۵۰/۱۹۵۰/۹۶۹

 


در این هفته شاخص صنعت با رشد ۷۹/۱۸۳ واحدی
به رقم ۳۰/۷،۷۶۸ واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با
افزایش ۱،۱۵۴ واحدی(از ۲۱،۹۷۰ واحد به ۲۳،۱۲۴ واحد رسید) بیشترین رشد را در بین
شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت. شایان ذکر است این شاخص در روز چهارشنبه با
رشد ۳۱۳ واحدی روبرو شد.


 جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و
دفعات معاملات انجام شده  در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :

 


شرح

هفته جاري

هفته گذشته

درصد تغيير
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم
(ريال )

۹۶۸.۴۳۶.۸۵۶.۶۳۱

۶۱۳.۱۱۷.۵۴۱.۱۷۱
۹۵/۵۷

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده
۴۴۴.۴۸۹.۸۰۹۲۹۳.۲۱۶.۰۵۱۵۹/۵۱

تعداد کل خريداران
۴۱.۷۲۸۱۲.۰۹۸۹۲/۲۴۴

تعداد دفعات معامله
۶۶.۳۴۲۲۶.۵۹۲۴۸/۱۴۹

 


جزييات معاملات انجام شده بر روي اوراق مشارکت به شرح جدول زير است :

 

تعداد برگه

نرخ پايه (ريال)

ارزش معاملات
( ريال )
۲۶.۴۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰۲۶.۴۱۰.۹۰۹.۷۰۰

 


در هفته جاری معاملات در ۴ روزکاری (به دلیل
تعطیلی روز دوشنبه ۷/۹/۱۳۸۴ ) انجام شد. از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان این هفته
بورس اوراق بهادار تهران ۱۷۱ روز فعالیت داشت و ارزش کل معاملات طی این مدت
بالغ بر ۷/۴۳،۳۸۵ میلیارد ریال سهام و ۰/۱،۹۹۴ میلیارد ریال اوراق مشارکت است.


عرضه سهام توسط شرکتهای دولتی به شرح زیر است :


عرضه کننده

نام شرکت عرضه شده
حجمارزش(ريال)
 سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  سیمان هرمزگان ۴۰.۰۰۰
۹۴۵.۴۴۰.۰۰۰
 سازمان خصوصي سازي   گروه بهمن ۲۱۰.۰۰۰
۴۸۸.۲۱۱.۸۵۷
  نورد و لوله اهواز۲۰۰.۰۰۰
۱۷۷.۵۰۰.۰۰۰
  قند نقش جهان ۹.۶۵۱
۲۱.۳۶۷.۳۱۴
  سرما آفرین ۱۷.۰۱۰
۲۶.۰۳۷.۴۶۰
 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  آهنگری تراکتورسازی ایران ۲۶۶۹۶۹.۵۷۰
شرکت ملی صنایع پتروشیمی   پتروشیمی شیراز
۱.۴۴۷.۱۴۶

۱.۶۰۳.۲۳۴.۸۰۴

جمع کل

۱.۹۲۴.۰۷۳۳.۲۶۲.۷۶۱.۰۰۵

 


برخي آمار شرکتهاي بورسي مربوط به هفته گذشته در جدول ذيل ارايه
شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بيشترين بازدهي
هفتگي(درصد)
   حق
تقدم هپکو
۶۵/۳۱
کمترين بازدهي
هفتگي(درصد)
   حق تقدم طیف سایپا(۰۰/۸۸)
بيشترين سهام
معامله شده هفته (عدد)

  حق تقدم
سرمایه گذاری بهمن
۱۶۹.۸۱۱.۸۷۴
پر طرفدارترين
سهم هفته(نفر)
  بانک پارسیان ۳.۳۲۳
پرمعامله ترين سهم
هفته ( دفعه)
  بانک پارسیان ۴.۶۳۹
بيشترين ارزش
معامله اين هفته (ميليون ريال)
  معادن روی ۶۴.۱۸۸

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
در پایان هفته به ۳،۱۷۷ ریال رسید که نسبت به هفته گذشته ۵ ریال افزایش قیمت
داشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به هفته
گذشته آورده شده است :

  


رديف

نام شرکت

قيمت


(ريال)


افزايش(کاهش)


ريال


مقدار نوسان

(درصد)


تعداد سهام مورد معامله
۱
 پتروشيمي اراک
۱۰.۳۵۵۷۱۰
۳۶/۷

۱.۹۸۴.۱۸۸
۲
 توسعه ملي
۹۱۵۱۶
۷۸/۱

۱.۱۳۶.۹۸۳
۳
 صدرا
۴.۵۱۰۱۷۳
۹۹/۳

۴.۳۹۹.۳۶۸
۴
 سيمان شمال
۲۲.۹۴۴(۵۸۴)
(۴۸/۲)

۶۰.۳۳۷
۵
 سيمان کرمان

۱۹.۵۴۸
(۱۸۶)
(۹۴/۰)

۸۶.۳۳۱
۶
 ايران ترانسفو
۷.۸۳۸(۵۷)(۷۲/۰)
۱۲۹.۲۶۴
۷
 سيمان اردبيل

۲۸.۱۰۱
۰۰۰
۸
 توسعه صنايع بهشهر

۱.۹۴۹
۹۶
۱۸/۵

۱.۱۳۵.۱۳۱
۹
 لاستيک کرمان

۲.۵۴۹
۳
۱۱/۰

۳۰۰.۹۱۰