تحولات بورس اوراق بهادار از 28/8/84 لغایت 2/9/84

 


شاخص کل در هفته گذشته ( 28/8/1384 لغایت
2/9/1384 ) با افزایش 88/5 واحدی مواجه شد و به رقم 9 هزار و 89/811 واحد رسید ،
شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با رشد 21/1 واحدی به رقم 99/ 9،489 واحد و
شاخص کل تالار فرعی با رشد 92/23 واحدی به رقم 91/10،159 واحد افزایش یافتند. شاخص
بازده نقدی و قیمت با افزایش 08/36 واحدی به رقم 48/27،241 واحد رسید.

 

شرحقيمت

(کل)

قيمت

(تابلو اصلي )

قيمت

(تابلو فرعي)

قيمت

(مالي)

قيمت

(صنعت)

بازده نقدي


(کل)

قيمت و بازده

نقدي (کل)

50 شرکت فعالتر
ميانگين موزون
ميانگين ساده(ريال)
هفته
جاري
89/9.81199/9.48991/10.15949/24.71151/7.58457/4.58948/27.24191/72410/16.910
هفته
گذشته
01/9.80678/9.48899/10.13577/24.51804/7.58724/4.58640/27.20502/72202/16.743
تغيير88/521/192/2372/19251/2-33/308/3689/208/167

 


در این هفته شاخص صنعت با افت (51/2) واحدی
به رقم 51/7،584 واحد تنزل یافت. شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افزایش 206
واحدی ( از 24،505 واحد به 24،711 واحد رسید) بیشترین رشد را در بین شاخصهای
صنایع مختلف بورسی داشت. شایان ذکر است این شاخص در روز چهارشنبه با رشد214
واحدی روبرو شد.


 جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و
دفعات معاملات انجام شده  در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :

 


شرح

هفته جاري

هفته گذشته

درصد تغيير
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم
(ريال )

613.117.541.171

961.740.223.727
25/36-

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده
293.216.051184.075.75729/59

تعداد کل خريداران
12.09813.33326/9-

تعداد دفعات معامله
26.59226.15467/1

 


جزييات معاملات انجام شده بر روي اوراق مشارکت به شرح جدول زير است :

 

تعداد برگه

نرخ پايه (ريال)

ارزش معاملات (ميليارد ريال )
102.6071.000.0006/102

 


در هفته جاری معاملات در 5 روز کاری انجام
شد. از ابتدای سال 1384 تا پایان این هفته بورس اوراق بهادار تهران 167 روز
فعالیت داشت و ارزش کل معاملات طی این مدت بالغ بر 2/42،417 میلیارد ریال سهام
و 7/1،967 میلیارد ریال اوراق مشارکت است.


عرضه سهام توسط شرکتهای دولتی به شرح زیر است :


عرضه کننده

نام شرکت عرضه شده
حجمارزش(ريال)
سازمان خصوصي سازي   گروه بهمن50.000
108.440.000

  سرما آفرین
7.47211.071.400

شرکت مادر تخصصی خدمات
کشاورزی

  تولید سموم علف کش
5.00046.710.000

جمع کل

62.472166.221.400

 


برخي آمار شرکتهاي بورسي مربوط به هفته گذشته در جدول ذيل ارايه
شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بيشترين بازدهي
هفتگي(درصد)
   حق
تقدم سرمایه گذاری بهمن
92/194
کمترين بازدهي
هفتگي(درصد)
   قند
پیرانشهر
(16/66)
بيشترين سهام
معامله شده هفته (عدد)

  حق تقدم
سرمایه گذاری بهمن
99.000.000
پر طرفدارترين
سهم هفته(نفر)
  حق
تقدم سرمایه گذاری بهمن
1.324
پرمعامله ترين سهم
هفته ( دفعه)
  حق تقدم
سرمایه گذاری بهمن
2.223
بيشترين ارزش
معامله اين هفته (ميليون ريال)
 
ایران خودرو
137.887


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
در پایان هفته به 3،172 ریال رسید که نسبت به هفته گذشته تغییر قیمتی نداشته
است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه
گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده
شده است :

  


رديف

نام شرکت

قيمت


(ريال)


افزايش(کاهش)


ريال


مقدار نوسان

(درصد)


تعداد سهام مورد معامله
1
 پتروشيمي اراک

9.
645
(55)(57/0)232.805
2
 توسعه ملي
899(4)(44/0)476.763
3
 صدرا

4.3
37
001.102.365
4
 سيمان شمال

23.528
000
5
 سيمان کرمان

19.734
000
6
 ايران ترانسفو
7.895(3)(04/0)2.589
7
 سيمان اردبيل

28.101
000
8
 توسعه صنايع بهشهر

1.85
3
001.334.233
9
 لاستيک کرمان

2.546
000