تحولات بورس اوراق بهادار از 21/8/84 لغایت 25/8/84

 

 


شاخص کل در هفته گذشته(
21/8/1384 لغایت 25/8/1384 ) باکاهش  (92/11) واحدی  مواجه شد و به رقم 9 هزار و
01/806  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با افت (88/17) واحدی  به
رقم 79/ 9،488 واحد و شاخص کل تالار فرعی با رشد 92/12  واحدی به رقم 98/10،135
واحد رسید. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (54/31) واحدی به رقم 40/27،205 واحد
رسید.

 

شرحقيمت

(کل)

قيمت

(تابلو اصلي )

قيمت

(تابلو فرعي)

قيمت

(مالي)

قيمت

(صنعت)

بازده نقدي


(کل)

قيمت و بازده

نقدي (کل)

50 شرکت فعالتر
ميانگين موزون
ميانگين ساده(ريال)
هفته
جاري
01/9.80679/9.48898/10.13576/24.51802/7.58724/4.58640/27.20501/72202/16.743
هفته
گذشته
93/9.81767/9.50606/10.12304/24.33476/7.60498/4.58594/27.23635/72257/16.786
تغيير92/11-88/17-92/1272/18474/17-26/054/31-34/0-55/43-

 


در این هفته   شاخص صنعت با افت (74/17) واحدی به رقم 02/7،587 
واحد تنزل یافت. شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با کاهش (619 ) واحدی
بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت. شایان ذکر است این شاخص
در روز چهارشنبه با رشد 11 واحدی روبرو شد.


 جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و
دفعات معاملات انجام شده  در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :

 


شرح

هفته جاري

هفته گذشته

درصد تغيير
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم
(ريال )

961.740.223.727

808.093.381.917
01/19

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده
184.075.757161.448.97001/14

تعداد کل خريداران
13.33314.02278/16-

تعداد دفعات معامله
26.15430.91239/15-

 


جزييات معاملات انجام شده بر روي اوراق مشارکت به شرح جدول زير است :

 

تعداد برگه

نرخ پايه (ريال)

ارزش معاملات (ميليارد ريال )
177.9631.000.000177.964.547.120

 


در هفته جاری معاملات در 5 روز کاری انجام شد. از ابتدای سال
1384 تا پایان این هفته بورس اوراق بهادار تهران 162 روز فعالیت داشت و ارزش کل
معاملات طی این مدت بالغ بر 1/41،804 میلیارد ریال سهام و 1/1،865 میلیارد ریال
اوراق مشارکت است.


عرضه سهام توسط شرکتهای دولتی به شرح زیر است :

 


عرضه کننده

نام شرکت عرضه شده
حجمارزش(ريال)

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 

 سيمان هرمزگان
50.0001.181.800.000
سازمان خصوصي سازي  گروه بهمن50.000
108.480.000

 لاميران
104.398119.222.516

شرکت ملي صنايع پتروشيمي

 پتروشيمي شيراز
52.85455.499.554
جمع کل257.2521.464.992.070

 


برخي آمار شرکتهاي بورسي مربوط به هفته گذشته در جدول ذيل ارايه
شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بيشترين بازدهي
هفتگي(درصد)
   کارتن
ایران
21/16
کمترين بازدهي
هفتگي(درصد)
  تولید سموم
علف کش
(32/22)
بيشترين سهام
معامله شده هفته (عدد)

 
داروپخش
37.955.071
پر طرفدارترين
سهم هفته(نفر)
  بانک پارسيان919
پرمعامله ترين سهم
هفته ( دفعه)
  بانک
پارسيان
1.422
بيشترين ارزش
معامله اين هفته (ميليون ريال)
 
داروپخش
305.253

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان هفته  به
 3،172 ریال رسید که نسبت به هفته گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده شده است :

  


رديف

نام شرکت

قيمت


(ريال)


افزايش(کاهش)


ريال


مقدار نوسان

(درصد)


تعداد سهام مورد معامله
1
 پتروشيمي اراک

9.7
00
(63)(65/0)198.965
2
 توسعه ملي
903(5)(55/1)385.425
3
 صدرا

4.3
37
(3)(07/9)1.342.895
4
 سيمان شمال

23.528
000
5
 سيمان کرمان

19.734
000
6
 ايران ترانسفو
7.898(278)(4/3)343.538
7
 سيمان اردبيل

28.101
000
8
 توسعه صنايع بهشهر

1.85
3
(1)(05/0)722.180
9
 لاستيک کرمان

2.5
55
000