تحولات بورس اوراق بهادار از 19/9/84 لغایت 23/9/84

 

    شاخص کل ،
هفته گذشته( 19/9/1384 لغایت 23/9/1384 ) با کاهش (04/110) واحدی مواجه شد و به رقم
10 هزار و 07/316 واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با افت (0/142)
واحدی به رقم 08/ 10،035 واحد و شاخص کل تالار فرعی با رشد 82/27 واحدی به رقم
97/10،452 واحد رسید. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (70/306) واحدی به رقم
89/28،962 واحد رسید.

 

شرحقيمت

(کل)

قيمت

(تابلو اصلي )

قيمت

(تابلو فرعي)

قيمت

(مالي)

قيمت

(صنعت)

بازده نقدي


(کل)

قيمت و بازده

نقدي (کل)

50 شرکت فعالتر
ميانگين موزون
ميانگين ساده(ريال)
هفته
جاري
07/10.31608/10.03597/10.45262/25.34178/7.99911/4.64189/28.96222/77036/18.503
هفته
گذشته
11/10.42608/10.17715/10.42575/26.02566/8.06875/4.64059/29.26921/77907/18.419
تغيير04/110-0/142-82/2713/684-88/68-36/070/306-99/8-29/84

 


 شاخص صنعت این
هفته با افت (88/68) واحدی به رقم 78/7،999 واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های
نفتی ، کک وسوخت هسته ای با افزایش 973 واحدی(از 25،006 واحد به 25،979 واحد
رسید) بیشترین رشد را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت. شایان ذکر است
این شاخص در روز چهارشنبه با افت (10) واحدی روبرو شد.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و دفعات معاملات
انجام شده در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :
 

 


شرح

هفته جاري

هفته گذشته

درصد تغيير
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم
(ريال )

1.759.279.794.990

2.588.290.835.823
03/32-

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده

471.355.592

699.605.471
63/32-

تعداد کل خريداران

31.318

59.308

19/47-

تعداد دفعات معامله

56.304

91.543
49/38-

 


جزييات معاملات انجام شده بر روي اوراق مشارکت به شرح جدول زير است :

 

تعداد برگه

نرخ پايه (ريال)

ارزش معاملات
( ريال )
24.8291.000.000
248.284.169.400

 


 معاملات در
هفته جاری در 5 روزکاری انجام شد. از ابتدای سال 1384 تا پایان این هفته بورس
اوراق بهادار تهران 180 روز فعالیت داشت و ارزش کل معاملات طی این مدت بالغ بر
2/47،733 میلیارد ریال سهام و 2/2،265 میلیارد ریال اوراق مشارکت است.

عرضه سهام توسط شرکتهای دولتی به شرح زیر است :
 


عرضه کننده

نام شرکت عرضه شده
حجمارزش(ريال)
 سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  سیمان هرمزگان
430

9.610.930
 سازمان خصوصي سازي   گروه بهمن
68.512

162.614.118
  نورد و لوله اهواز
24.983

21.710.227
شرکت ملی صنایع پتروشیمی   پتروشیمی شیراز
1.620.405

2.412.783.045

جمع کل


1.714.330

2.606.718.320

 


برخي آمار شرکتهاي بورسي مربوط به هفته گذشته در جدول ذيل ارايه
شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بيشترين بازدهي
هفتگي(درصد)
   حق
تقدم سولیران
30/38
کمترين بازدهي
هفتگي(درصد)
   کابل
باختر
(76/53)
بيشترين سهام
معامله شده هفته (عدد)

  گروه بهمن229.660.910
پر طرفدارترين
سهم هفته(نفر)
  پتروشیمی
شیراز
2.181
پرمعامله ترين سهم
هفته ( دفعه)
  پتروشیمی
شیراز
3.639
بيشترين ارزش
معامله اين هفته (ميليون ريال)
  گروه بهمن 521.254

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
پایان هفته به 3،247 ریال رسید که نسبت به هفته گذشته 8 ریال افزایش قیمت داشته
است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه
گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده
شده است :

  


رديف

نام شرکت

قيمت


(ريال)


افزايش(کاهش)


ريال


مقدار نوسان

(درصد)


تعداد سهام مورد معامله
1
 پتروشيمي اراک
10.689
(243)

(22/2)

35.360.112
2
 توسعه ملي
947
10

70/1

1.420.487
3
 صدرا
4.530(2)
(04/0)

1.702.874
4
 سيمان شمال

23.234
(413)
(75/1)

71.526
5
 سيمان کرمان

19.
796
(184)
(92/0)

73.415
6
 ايران ترانسفو

8.252
159
96/1

143.604
7
 سيمان اردبيل

28.101
000
8
 توسعه صنايع بهشهر

2.285
17
75/0

2.119.454
9
 لاستيک کرمان

2.
846
(5)
(18/0)

69.826