تحولات بورس اوراق بهادار از 17/10/84 لغایت 20/10/84

 

  شاخص کل در هفته
گذشته ( 17/10/1384 لغایت 20/10/1384 ) با کاهش (27/80) واحدی مواجه شد و به رقم 10
هزار و 26/141 واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با افت (77/76)
واحدی به رقم 9 هزار و 99/860 واحد و شاخص کل تالار فرعی با افت (53/86) واحدی به
رقم 10 هزار و 02/292 واحد رسید. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش(5/225) واحدی به
رقم 28 هزار و 70/491 واحد رسید.

 

شرحقيمت

(کل)

قيمت

(تابلو اصلي )

قيمت

(تابلو فرعي)

قيمت

(مالي)

قيمت

(صنعت)

بازده نقدي


(کل)

قيمت و بازده

نقدي (کل)

50 شرکت فعالتر
ميانگين موزون
ميانگين ساده(ريال)
هفته
جاري

26/10.
141

99/9.
860

02/10.
292

74/24.
835
27/7.86730/4.644
70/28.
491
25/75474/18.281
هفته
گذشته

53/10.2
21

76/9.9
37

55/10.
378

60/25.
960
40/7.93230/4.644
20/28.
717
22/75940/18.529
تغيير27/80-77/67-53/86-86/124-13/65-00/05/225-97/4-66/247-

 


در این هفته شاخص صنعت با افت (13/65) واحدی
به رقم 7 هزار و 27/867 واحد رسید. شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با
کاهش (204) واحدی ( از38،443 واحد به 38،239 واحد رسید) بیشترین افت را در بین
شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت. شایان ذکر است این شاخص در روز سه شنبه با افت
(26) واحدی روبرو شد.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و دفعات معاملات
انجام شده در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :
 


شرح

هفته جاري

هفته گذشته

درصد تغيير
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم
(ريال )

358.320.731.394

659.764.582.261
69/45-

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده
172.471.491171.912.24533/0

تعداد کل خريداران
14.46821.63513/33-

تعداد دفعات معامله
29.54939.55930/25-

 


جزييات معاملات انجام شده بر روي اوراق مشارکت به شرح جدول زير است :

 

تعداد برگه

نرخ پايه (ريال)

ارزش معاملات
( ريال )
9991.000.000982.946.370

 


در هفته جاری معاملات در 4 روزکاری (به دلیل
تعطیلی چهارشنبه مصادف با عید سعید قربان) انجام شد. از ابتدای سال 1384 تا
پایان این هفته بورس اوراق بهادار تهران 199 روز فعالیت داشت و ارزش کل معاملات
طی این مدت بالغ بر 0/50،294 میلیارد ریال سهام و 9/2،328 میلیارد ریال اوراق
مشارکت است.

برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به هفته گذشته در جدول ذیل ارایه شده است:
 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بيشترين بازدهي
هفتگي(درصد)
   حق
تقدم گروه بهمن
68/41
کمترين بازدهي
هفتگي(درصد)
  
ایران یاسا
(20/14)
بيشترين سهام
معامله شده هفته (عدد)

   حق
تقدم طیف سایپا
56.380.498
پر طرفدارترين
سهم هفته(نفر)
  معادن
روی
1.171
پرمعامله ترين سهم
هفته ( دفعه)
  معادن
روی
1.861
بيشترين ارزش
معامله اين هفته (ميليون ريال)
   سرمایه
گذاری ساختمان
37.173

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران در پایان هفته به 3،256 ریال رسید که نسبت به هفته گذشته 2 ریال
افزایش قیمت داشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در
پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت
به هفته گذشته آورده شده است :

  


رديف

نام شرکت

قيمت


(ريال)


افزايش(کاهش)


ريال


مقدار نوسان

(درصد)


تعداد سهام مورد معامله
1
 پتروشيمي اراک

10.
725

(140)

(29/1)
204.683
2
 توسعه ملي
937000
3
 صدرا
4.53000849.537
4
 سيمان شمال

22.7
35
0020
5
 سيمان کرمان

20.1
48
(23)(11/0)2.010
6
 ايران ترانسفو

8.94
1
000
7
 سيمان اردبيل

26.440
000
8
 توسعه صنايع بهشهر
2.253
(61)

(76/2)
602.282
9
 لاستيک کرمان
3.216000