تحولات بورس اوراق بهادار از 15/11/84 لغایت 18/11/84

 

  شاخص کل در هفته
گذشته ( 15/11/1384 لغایت 18/11/1384 ) با کاهش (15/110) واحدی مواجه شد و به رقم 9
هزار و 40/923 واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با افت (76/110)
واحدی به رقم 9 هزار و 57/642 واحد و شاخص کل تالار فرعی با افت (30/97) واحدی به
رقم 10 هزار و 98/96 واحد رسید. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش(50/309) واحدی به
رقم 27 هزار و 28/882 واحد رسید.

 

شرحقيمت

(کل)

قيمت

(تابلو اصلي )

قيمت

(تابلو فرعي)

قيمت

(مالي)

قيمت

(صنعت)

بازده نقدي


(کل)

قيمت و بازده

نقدي (کل)

50 شرکت فعالتر
ميانگين موزون
ميانگين ساده(ريال)
هفته
جاري
40/9.92357/9.64298/10.09641/24.16379/7.70374/4.64428/27.88233/73600/17.117
هفته
گذشته
55/10.03333/9.75328/10.19427/24.38229/7.79174/4.64478/28.19191/74630/17.746
تغيير15/110-76/110-30/97-86/218-50/87-00/050/309-58/10-30/629-


در این هفته شاخص صنعت با افت (50/87) واحدی
به رقم 7 هزار و 79/703 واحد رسید. شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با کاهش (219)
واحدی ( از24،382 واحد به 24،163 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای
صنایع مختلف بورسی داشت. شایان ذکر است این شاخص در روز سه شنبه با افت (38)
واحدی روبرو شد.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و دفعات معاملات
انجام شده در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :
 


شرح

هفته جاري

هفته گذشته

درصد تغيير
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم
(ريال )

568.697.770.934

701.281.176.964
91/18-

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده
158.777.421178.026.58281/10-

تعداد کل خريداران
8.82815.32740/42-

تعداد دفعات معامله
23.82230.36455/21-

 جزييات معاملات انجام شده بر روي اوراق مشارکت به شرح جدول زير است :

تعداد برگه

نرخ پايه (ريال)

ارزش معاملات
( ريال )
1231.000.000120.115.180


در هفته جاری معاملات در 4 روزکاری ( به
دلیل تعطیلی روز چهارشنبه 19/11/1384 مصادف با تاسوعای حسینی) انجام شد. از
ابتدای سال 1384 تا پایان این هفته بورس اوراق بهادار تهران 218 روز فعالیت
داشت و ارزش کل معاملات طی این مدت بالغ بر 8/52،674 میلیارد ریال سهام و
2/2،332 میلیارد ریال اوراق مشارکت است.
 


عرضه سهام توسط سازمانهای دولتی به شرح جدول
زیر بوده است :
 


عرضه کننده

نام شرکت عرضه شده

حجم

ارزش (ریال )
 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  
سیمان هرمزگان
40.047835.700.796
  سازمان خصوصی
سازی
   روغن نباتی جهان 3.0022.911.940
جمع کل 43.049838.612.736


برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به هفته گذشته در جدول ذیل ارایه شده است:
 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بيشترين بازدهي
هفتگي(درصد)
   حق تقدم جوش و اکسیژن  00/10
کمترين بازدهي
هفتگي(درصد)
  
حق تقدم سرمایه گذاری بیمه
(29/14)
بيشترين سهام
معامله شده هفته (عدد)

   سایپا69.694.651
پر طرفدارترين
سهم هفته(نفر)
   ایران خودرو494
پرمعامله ترين سهم
هفته ( دفعه)
   ایران خودرو1.291
بيشترين ارزش
معامله اين هفته (ميليون ريال)
  
سایپا
66.673

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
در پایان هفته به 3،257 ریال رسید که نسبت به هفته گذشته تغییرقیمتی نداشته است
(نماد شرکت متوقف می باشد). در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در
پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت
به هفته گذشته آورده شده است :

 


رديف

نام شرکت

قيمت


(ريال)


افزايش(کاهش)


ريال


مقدار نوسان

(درصد)


تعداد سهام مورد معامله
1
 پتروشيمي اراک

10.699
(67)(62/0)82.452
2
 توسعه ملي
936(1)(11/0)
5.035.395
3
 صدرا
4.434(186)(11/4)3.338.044
4
 سيمان شمال

22.7
35
000
5
 سيمان کرمان

20.020
0013
6
 ايران ترانسفو

8.920
000
7
 سيمان اردبيل

26.440
000
8
 توسعه صنايع بهشهر
2.149 0 00
9
 لاستيک کرمان
3.214000