تحولات بورس اوراق بهادار از 14/8/84 لغایت 18/8/84

 

 


شاخص کل در هفته گذشته( 14/8/1384 لغایت 18/8/1384 ) باکاهش  (60/46) واحدی  مواجه
شد و به رقم 9 هزار و 93/817  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با
افت (30/51) واحدی  به رقم 67/ 9،506 واحد و شاخص کل تالار فرعی با افت (49/23)
 واحدی به رقم 06/10،123  واحد تنزل یافتند. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش
(58/122) واحدی به رقم 95/27،236 واحد رسید.

 

شرحقيمت

(کل)

قيمت

(تابلو اصلي )

قيمت

(تابلو فرعي)

قيمت

(مالي)

قيمت

(صنعت)

بازده نقدي


(کل)

قيمت و بازده

نقدي (کل)

50 شرکت فعالتر
ميانگين موزون
ميانگين ساده(ريال)
هفته
جاري
93/9.81767/9.50606/10.12304/24.33476/7.60498/4.58595/27.23635/72257/16.786
هفته
گذشته
53/9.86497/9.55755/10.14680/24.05741/7.65686/4.58453/27.35955/72594/16.924
تغيير60/46-30/51-49/23-24/27665/51-12/158/122-20/3-37/138-

 


در این هفته شاخص صنعت با افت (65/51) واحدی به رقم 76/7،604 
واحد تنزل یافت. شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با کاهش (145 ) واحدی
بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت. شایان ذکر است این شاخص
در روز چهارشنبه با افت (6)  واحدی روبرو شد.


 جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و
دفعات معاملات انجام شده  در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :

 


شرح

هفته جاري

هفته گذشته

درصد تغيير
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم
(ريال )

808.93.381.917

584.969.248.065
14/38

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده
161.448.970294.565.35219/45-

تعداد کل خريداران
16.02214.81415/8

تعداد دفعات معامله
30.91235.66332/13-

 


جزييات معاملات انجام شده بر روي اوراق مشارکت به شرح جدول زير است :

 

تعداد برگه

نرخ پايه (ريال)

ارزش معاملات (ميليارد ريال )
40.8321.000.00040.832.408.500


در هفته جاری معاملات در 5 روز کاری انجام شد. از ابتدای سال
1384 تا پایان این هفته بورس اوراق بهادار تهران 157 روز فعالیت داشت و ارزش کل
معاملات طی این مدت بالغ بر 2/40،842 میلیارد ریال سهام و 1،687 میلیارد ریال
اوراق مشارکت است.


 


عرضه سهام توسط شرکتهای دولتی به شرح زیر است :

 


عرضه کننده

نام شرکت عرضه شده
حجمارزش(ريال)

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 

 سيمان هرمزگان
40.155949.103.735
سازمان خصوصي سازي  گروه بهمن50.000
108.310.000
 صنایع
رنگین ایران
4050.400

 لاميران
164.450187.801.900

شرکت ملي صنايع پتروشيمي

 پتروشيمي شيراز
2.831.0282.928.962.074
جمع کل3.085.6734.174.128.109

 


برخي آمار شرکتهاي بورسي مربوط به هفته گذشته در جدول ذيل ارايه
شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بيشترين بازدهي
هفتگي(درصد)
 حق تقدم
معادن و فلزات
74/11
کمترين بازدهي
هفتگي(درصد)
  صنعتی رنگین(68/58)
بيشترين سهام
معامله شده هفته (عدد)

  سرمایه
گذاری غدیر
12.878.211
پر طرفدارترين
سهم هفته(نفر)
 بانک پارسيان1.346
پرمعامله ترين سهم
هفته ( دفعه)
  فرومولیبدن
کرمان
2.226
بيشترين ارزش
معامله اين هفته (ميليون ريال)
  سیمان دورود137.079

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان هفته  به
 3،176 ریال رسید که نسبت به هفته گذشته (141) ریال کاهش قیمت داشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده شده است :

  


رديف

نام شرکت

قيمت


(ريال)


افزايش(کاهش)


ريال


مقدار نوسان

(درصد)


تعداد سهام مورد معامله
1
 پتروشيمي اراک

9.763
(85)(86/0)144.152
2
 توسعه ملي
908(10)(09/1)392.686
3
 صدرا

4.334
(446)(33/9)2.811.402
4
 سيمان شمال

23.528
000
5
 سيمان کرمان

19.734
000
6
 ايران ترانسفو

8.176
000
7
 سيمان اردبيل

28.101
000
8
 توسعه صنايع بهشهر

1.854
(13)(7/0)942.909
9
 لاستيک کرمان

2.5
46
(9)(35/0)22.372