تحولات بورس اوراق بهادار از 08/11/84 لغایت 12/11/84

 

  شاخص کل در هفته
گذشته ( 8/11/1384 لغایت 12/11/1384 ) با کاهش (51/34) واحدی مواجه شد و به رقم 10
هزار و 55/33 واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با افت (80/32) واحدی
به رقم 9 هزار و 33/753 واحد و شاخص کل تالار فرعی با افت (01/38) واحدی به رقم 10
هزار و 28/194 واحد رسید. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش(62/94) واحدی به رقم 28
هزار و 78/191 واحد رسید.

شرحقيمت

(کل)

قيمت

(تابلو اصلي )

قيمت

(تابلو فرعي)

قيمت

(مالي)

قيمت

(صنعت)

بازده نقدي


(کل)

قيمت و بازده

نقدي (کل)

50 شرکت فعالتر
ميانگين موزون
ميانگين ساده(ريال)
هفته
جاري
55/10.03333/9.75328/10.19427/24.38229/7.79174/4.64478/28.19191/74630/17.746
هفته
گذشته
06/10.06813/9.78629/10.23268/24.51126/7.81636/4.64440/28.27605/75026/17.956
تغيير51/34-80/32-01/38-41/129-97/24-38/062/94-14/3-96/209-


در این هفته شاخص صنعت با افت (97/24) واحدی
به رقم 7 هزار و 29/791 واحد رسید. شاخص صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی با
کاهش (296) واحدی ( از37،369 واحد به 37،073 واحد رسید) بیشترین افت را در بین
شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت. شایان ذکر است این شاخص در روز چهار شنبه با
افت (106) واحدی روبرو شد.


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ،
تعداد کل خریداران و دفعات معاملات انجام شده در این هفته در جدول ذیل ارایه
شده است :


شرح

هفته جاري

هفته گذشته

درصد تغيير
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم
(ريال )

701.281.176.964

512.375.067.231
87/36

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده
178.026.582138.671.30838/28

تعداد کل خريداران
15.32712.58579/21

تعداد دفعات معامله
30.36425.65834/18

 جزييات معاملات انجام شده بر روي اوراق مشارکت به شرح جدول زير است :

تعداد برگه

نرخ پايه (ريال)

ارزش معاملات
( ريال )
1.3991.000.0001.380.687.440


در هفته جاری معاملات در 5 روزکاری انجام
شد. از ابتدای سال 1384 تا پایان این هفته بورس اوراق بهادار تهران 214 روز
فعالیت داشت و ارزش کل معاملات طی این مدت بالغ بر 1/52،106 میلیارد ریال سهام
و 1/2،332 میلیارد ریال اوراق مشارکت است.
 


عرضه سهام توسط سازمانهای دولتی به شرح جدول
زیر بوده است :
 


عرضه کننده

نام شرکت عرضه شده

حجم

ارزش (ریال )
 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  
سیمان هرمزگان
50.0001.043.400.000
  سازمان خصوصی    کارخانجات صنعتی پیام  51.76073.813.680
جمع کل 101.7601.117.213.680


برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به هفته گذشته در جدول ذیل ارایه شده است:
 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بيشترين بازدهي
هفتگي(درصد)
   شیمیایی سینا 01/21
کمترين بازدهي
هفتگي(درصد)
  
مواد اولیه الیاف مصنوعی
(97/21)
بيشترين سهام
معامله شده هفته (عدد)

   سایپا46.132.638
پر طرفدارترين
سهم هفته(نفر)
   سرمایه گذاری
توسعه ملی
1.193
پرمعامله ترين سهم
هفته ( دفعه)
   سرمایه گذاری
توسعه ملی
2.450
بيشترين ارزش
معامله اين هفته (ميليون ريال)
  
سایپا
179.493

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
در پایان هفته به 3،257 ریال رسید که نسبت به هفته گذشته تغییرقیمتی نداشته
است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه
گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده
شده است :

 


رديف

نام شرکت

قيمت


(ريال)


افزايش(کاهش)


ريال


مقدار نوسان

(درصد)


تعداد سهام مورد معامله
1
 پتروشيمي اراک

10.766
14133/11.051.715
2
 توسعه ملي
937000
3
 صدرا
4.529001.530.441
4
 سيمان شمال

22.7
35
000
5
 سيمان کرمان

20.020
(116)(58/0)10.277
6
 ايران ترانسفو

8.920
000
7
 سيمان اردبيل

26.440
000
8
 توسعه صنايع بهشهر
2.149 0 00
9
 لاستيک کرمان
3.214(1)(03/0)3.675