تحولات بورس اوراق بهادار از 03/10/84 لغایت 07/10/84

 

   شاخص کل در
هفته گذشته( 3/10/1384 لغایت 7/10/1384 ) با کاهش (41/49) واحدی مواجه شد و به رقم
10 هزار و 79/254 واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با افت (82/66)
واحدی به رقم 9 هزار و 11/966 واحد و شاخص کل تالار فرعی با رشد 71/24 واحدی به رقم
10 هزار و 20/428 واحد رسید. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش(95/127) واحدی به رقم
28 هزار و 42/809 واحد رسید.

 

شرحقيمت

(کل)

قيمت

(تابلو اصلي )

قيمت

(تابلو فرعي)

قيمت

(مالي)

قيمت

(صنعت)

بازده نقدي


(کل)

قيمت و بازده

نقدي (کل)

50 شرکت فعالتر
ميانگين موزون
ميانگين ساده(ريال)
هفته
جاري

79/10.254

11/9.966
20/10.42859/25.13836/7.95410/4.64442/28.80906/761
63/18.573
هفته
گذشته
20/10.30493/10.03249/10.40393/25.25774/7.99236/4.642
37/28.937
94/765
93/18.573
تغيير41/49-82/66-71/2434/119-38/38-74/195/127-88/4-30/0-

 


در این هفته شاخص صنعت با افت (38/38) واحدی
به رقم 7 هزار و 36/954 واحد رسید. شاخص صنعت انتشار ، چاپ و تکثیر با افزایش
275 واحدی ( از9،584 واحد به 9،859 واحد رسید) بیشترین رشد را در بین شاخصهای
صنایع مختلف بورسی داشت. شایان ذکر است این شاخص در روز چهارشنبه با رشد 236
واحدی روبرو شد.
جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و دفعات معاملات
انجام شده در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :
 

 


شرح

هفته جاري

هفته گذشته

درصد تغيير
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم
(ريال )

896.301.334.102

646.416.794.413
66/38

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده

236.733.811

175.276.925
06/35

تعداد کل خريداران

27.886

24.783

52/12

تعداد دفعات معامله

48.503

46.178
03/5

 


جزييات معاملات انجام شده بر روي اوراق مشارکت به شرح جدول زير است :

 

تعداد برگه

نرخ پايه (ريال)

ارزش معاملات
( ريال )
33.7751.000.000
33.773.900.850

 


در هفته جاری معاملات در 5 روزکاری انجام
شد. از ابتدای سال 1384 تا پایان این هفته بورس اوراق بهادار تهران 190 روز
فعالیت داشت و ارزش کل معاملات طی این مدت بالغ بر 9/49،275 میلیارد ریال سهام
و 0/2،327 میلیارد ریال اوراق مشارکت است.

عرضه سهام توسط شرکتهای دولتی به شرح زیر است :
 


عرضه کننده

نام شرکت عرضه شده
حجمارزش(ريال)
 سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  سیمان هرمزگان 10223.510
  نورد و لوله اهواز346.800
304.716.200
 سازمان خصوصي سازي   روغن نباتی جهان 5.010
5.135.140
  نورد و لوله اهواز
89.947

73.520.304
شرکت ملی صنایع پتروشیمی   پتروشیمی اراک 5.434
56.682.054
  پتروشیمی شیراز
80.494

113.838.598

جمع کل


527.695

554.115.806

 


برخي آمار شرکتهاي بورسي مربوط به هفته گذشته در جدول ذيل ارايه
شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بيشترين بازدهي
هفتگي(درصد)
   حق
تقدم

طیف سایپا
67/566
کمترين بازدهي
هفتگي(درصد)
  حق
تقدم گالوانیزه سپاهان
(25/99)
بيشترين سهام
معامله شده هفته (عدد)

   داروپخش32.963.020
پر طرفدارترين
سهم هفته(نفر)
  معادن
روی
1.446
پرمعامله ترين سهم
هفته ( دفعه)
  معادن
روی
2.668
بيشترين ارزش
معامله اين هفته (ميليون ريال)
   داروپخش253.267

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
در پایان هفته به 3،253 ریال رسید که نسبت به هفته گذشته تغییر قیمتی نداشته
است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه
گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده
شده است :

  


رديف

نام شرکت

قيمت


(ريال)


افزايش(کاهش)


ريال


مقدار نوسان

(درصد)


تعداد سهام مورد معامله
1
 پتروشيمي اراک

10.915

(200)

(8/1)

424.148
2
 توسعه ملي

944

(8)

(84/0)

748.952
3
 صدرا
4.53000
1.716.800
4
 سيمان شمال

22.746
(51)
(22/0)

13.349
5
 سيمان کرمان

20.171
178
89/0

188.060
6
 ايران ترانسفو

8.944
(5)
(06/0)

3.792
7
 سيمان اردبيل

26.440
000
8
 توسعه صنايع بهشهر
2.300
(17)

(73/0)

3.225.347
9
 لاستيک کرمان
3.21648
52/1

436.268