تحولات بازار متانول در هفته منتهی به ۵ تیر ماه ۱۳۸۵

خانه » تحولات بازار متانول در هفته منتهی به ۵ تیر ماه ۱۳۸۵

تحولات بازار متانول در هفته منتهی به ۵ تیر ماه ۱۳۸۵

۱۳۸۵/۴/۸ ۱۷:۲۴:۵۶ ۸ تیر ۱۳۸۵ |دسته‌بندی: اخبار جهان|

طی هفته گذشته قیمت متانول در
بازارهای چین و تایوان ثابت بوده در هند اندکی کاهش یافته و در جنوب شرقی آسیا
افزایش یافت.
در هند بواسطه کاهش فصلی تقاضا قیمت ها ۵ دلارهرتن کاهش یافته و به ۳۱۵-۳۱۰
دلارهرتن CFR رسید و انتظار میرود روند کاهش قیمت در این بازار ادامه یابد.
در جنوب شرقی آسیا قیمت متانول بواسطه توقف واحد ۷۰۰ هزارتنی پتروناس مالزی ۱۰
دلارهرتن افزایش یافته و به ۲۹۰-۲۸۵ دلارهرتن CFR رسید. واحد مذکور پس از یک توقف
یک هفته ای در ۱۹ ژوئن شروع بکار نمود.
در هفته گذشته قیمت متانول در چین ثابت و برابر ۲۵۵-۲۴۸ دلارهرتن CFR بود اما
باتوجه به کاهش فصلی تقاضا احتمال کاهش قیمت در هفته های آتی در این بازار نیز وجود
دارد.
انتظار میرود در هفته آتی روند قیمت ها در بازارهای آسیایی نزولی باشد.