تحلیل بانک مرکزی از رکود حاکم بر بورس

بانك مركزي با
ارائه گزارشي به ارائه دلايل ركود حاكم بر بورس و رشد حباب گونه آن در سال گذشته
پرداخت.


به گزارش خبرگزاري فارس بانك مركزي در گزارش جامع خود از تحولات
اقتصادي كشور در نيمه دوم سال83 آورده است: فعاليت بورس اوراق بهادار تهران طي سال
1383 در دو مقطع متمايز رونق و ركود نسبي قابل تميز است و نماگرهاي مختلف بورس
تهران در نيمه اول سال (به جز ماههاي ارديبهشت و مرداد) متاثر از جريانات مثبت سال
قبل روند افزايشي داشت.
بر اساس اين گزارش، اين رونق كه بر اساس ساختار نامتعارف انتظارات پديد آمده بر
اساس عملكرد سال‌هاي پيش به ويژه سال 1382 پديد آمده بود نتوانست ادامه يابد. لذا
همانطور كه انتظار مي‌رفت وضعيت حباب گونه بازار در كنار ساير سياست‌ها همانند
پذيره نويسي تعداد زيادي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، تمركز عرضه سهام شركت‌هاي دولتي
در ماههاي پاياني سال و ادامه فشارهاي بين‌المللي بر كشور موجبات كاهش شاخص‌هاي
فعاليت بورس را به دنبال داشت به گونه‌اي كه در نيمه دوم سال، بسياري از شاخص‌هاي
بورس با كاهش شديدي روبرو گرديدند.
در ادامه گزارش بانك مركزي آمده است: يكي از اقدامات مهمي كه در اين سال در اين بخش
صورت پذيرفت، ايجاد بورس كالاهاي كشاورزي است كه انتظار مي‌رود ايجاد اين بورس در
رونق فعاليت‌هاي اين بخش در سال‌هاي آتي موثر باشد.