تثبیت نرخ ارز یکی از عوامل کنترل نسبی تورم در ایران بوده است

مجله اقتصادی
گلوبال اینسایت تثبیت نرخ ارز را یکی از عوامل کاهش رشد تورم در ایران معرفی کرد و
پیش بینی نمود: نرخ دلار در برابر ریال طی سال 2006 به 9451ریال برسد.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از گلوبال اینسایت، اگر چه بانک مرکزی ایران در تثبیت نرخ ارز موفق
بوده است اما در عین حال همچنان ارزش دلار در برابر ریال به میزان 3/3 درصد در سال
2003 و 1/5 درصد در سال 2004 افزایش پیدا کرد. در پنج ماه اول سال 2005 نیز 4/2
درصد بر ارزش دلار در برابر ریال افزوده شد.
این ارقام بسیار کمتر از نرخ 14 تا 16 درصدی تورم رایج در ایران است و تثبیت نرخ
ارز به همراه افزایش قیمت نفت به عنوان دو عامل جلوگیری کننده از افزایش بی‌رویه
ارزش دلار در برابر ریال عمل کرده‌اند.
بر اساس این گزارش متوسط نرخ دلار در برابر ریال در سال 2005 در حدود 9118 ریال
بوده است که انتظار می‌رود این رقم در سال 2006 به 9451 ریال برسد.
افزایش قابل ملاحظه واردات و تنش‌های سیاسی از جمله دلایلی هستند که ممکن است باعث
افزایش بی رویه نرخ دلار در برابر ریال در سال 2006 شوند.