تا ۵ سال آینده قیمت جهانی نفت به بیش از ۱۰۰ دلار خواهد رسید

قيمت جهاني نفت ظرف ۵
سال آينده به بيش از ۱۰۰ دلار در هر بشكه افزايش خواهد يافت .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، موسسه مالي آر بي تي در تازه ترين نظر سنجي خود اعلام كرد : كارشناسان و
تحليل گران مسائل انرژي معتقدند قيمت جهاني نفت تا پايان سال جاري ميلادي به بيش از
۶۲ دلار خواهد رسيد .
بر اساس اين گزارش ، بيش از دو سوم كارشناسان انرژي كه در اين نظر سنجي شركت كرده
اند ، بر اين باورند كه قيمت جهاني نفت تا ۵ سال آينده به كمتر از ۳۵ دلار كاهش
خواهد يافت و يك سوم اين كارشناسان نيز اعلام كردند قيمت جهاني نفت در اين مدت به
بيش از ۱۰۰ دلار خواهد رسيد .
اين در حالي است كه روند صعودي قيمت جهاني نفت طي روزهاي اخير ادامه يافته است و
قيمت نفت امروز به بيش از ۵۹ دلار در هر بشكه رسيده است .