تا پایان هفته منتهی به 11 اردیبهشت ماه؛

شاخص کل از ابتدای سال تا پایان هفته منتهی به 11 اردیبهشت ماه، 6 هزار و 496 واحد رشد کرد تا بازدهی 17.1 درصدی را نصیب سرمایه گذاران کند.

در هفته منتهی به یازده اردیبهشت ماه، یک میلیارد و 784 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 8 هزار و 624 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در هفته ای که گذشت یک میلیارد و 737 میلیون سهم به ارزش 8 هزار و 331 میلیارد ریال به صورت خرد و بلوک تغییر مالکیت یافت. بر این اساس، حجم معاملات خرد و بلوک 29.3 و ارزش آن 31.4 درصد افزایش یافت.

در عین حال، خرید و فروش های این هفته بازار سهام در 216 هزار و 653 دفعه انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه قبل 20.2 درصد رشد را نشان می دهد. در این مدت، 70 هزار و 954 خریدار در پنج روز کاری بازار سهام به معامله پرداختند. تعداد خریداران هم در قیاس با هفته پیش 18 درصد افزایش را تجربه کرد.

این در حالی است که از ابتدای امسال، 9 میلیارد و 143 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 77 هزار و 97 میلیارد ریال دادوستد شده است. در این مدت، تعداد 294 هزار و 895 سرمایه گذار، در 834 هزار و 316 دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده اند.

تجربیات تازه شاخص
شاخص کل از ابتدای سال تا پایان هفته منتهی به 11 اردیبهشت ماه، 6 هزار و 496 واحد رشد کرد تا بازدهی 17.1 درصدی را نصیب سرمایه گذاران کند. این متغیر در 11 اردیبهشت ماه، بر روی عدد 44 هزار و 537 واحد ایستاد. شاخص کل نسبت به هفته پیش هم 5.91 درصد افزایش یافت.

شاخص قیمت و سود نقدی هم عدد 181 هزار و 201 واحد را برای خود ثبت کرد. شاخص شناور آزاد نیز به عدد 50 هزار و 983 واحد رسید تا نسبت به ابتدای سال 14.3 درصد رشد داشته باشد.

شاخص بازار اول 33 هزار و 939 واحد و شاخص بازار دوم 81 هزار و 714 واحد را در پرونده کاری خود ثبت کرد. در عین حال شاخص صنعت در آخر هفته منتهی به 11 اردیبهشت ماه، بر روی عدد 38 هزار و 980 واحد ایستاد که نسبت به ابتدای سال 18.5 درصد رشد کرد.

معاملات اوراق مشارکت
در هفته منتهی به 11 اردیبهشت ماه، 72 هزار و دو برگه اوراق مشارکت به ارزش 72 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. آمارها از این حکایت دارند که از ابتدای امسال تاکنون 407 هزار و 63 برگه اوراق مشارکت به ارزش 407 هزار میلیارد ریال در بورس خریداری شده است.