تا پایان سال ۲۰۱۰ میلادی مالزی به وارد کننده نفت تبدیل خواهد شد

به گزارش خبرگزاري
فارس ، آسوشيتد پرس به نقل از نجيب رزاق معاون نخست وزير مالزي افزود : مالزي در
حال حاضر يك صادر كننده نفت است ولي اگر ذخاير جديدي كشف نشود ، تا سال ۲۰۰۹ ميلادي
ما به يك وارد كننده نفت تبديل خواهيم شد و اين بدان معنا است كه ديگر نمي توان روي
درآمدهاي نفتي كشور حساب نمود .
كارشناسان بين المللي انرژي براين باورند كه ميزان ذخاير نفتي مالزي در حال حاضر
براي مصرف ۱۹ سال آينده اين كشور به نظر مي رسد، ولي در صورت افزايش شديد مصرف
انرژي در اين كشور ، مالزي به وارد كننده نفت تبديل خواهد شد. ميزان ذخاير گازي اين
كشور نيز براي مصرف ۳۳ سال آينده كافي است گزاري فارس: دولت مالزي اعلام كرد به علت
كاهش شديد ميزان ذخاير نفتي ، اين كشور تا پايان سال ۲۰۱۰ ميلادي به وارد كننده نفت
تبديل خواهد شد