تا پایان سال 2010 میلادی مالزی به وارد کننده نفت تبدیل خواهد شد

به گزارش خبرگزاري
فارس ، آسوشيتد پرس به نقل از نجيب رزاق معاون نخست وزير مالزي افزود : مالزي در
حال حاضر يك صادر كننده نفت است ولي اگر ذخاير جديدي كشف نشود ، تا سال 2009 ميلادي
ما به يك وارد كننده نفت تبديل خواهيم شد و اين بدان معنا است كه ديگر نمي توان روي
درآمدهاي نفتي كشور حساب نمود .
كارشناسان بين المللي انرژي براين باورند كه ميزان ذخاير نفتي مالزي در حال حاضر
براي مصرف 19 سال آينده اين كشور به نظر مي رسد، ولي در صورت افزايش شديد مصرف
انرژي در اين كشور ، مالزي به وارد كننده نفت تبديل خواهد شد. ميزان ذخاير گازي اين
كشور نيز براي مصرف 33 سال آينده كافي است گزاري فارس: دولت مالزي اعلام كرد به علت
كاهش شديد ميزان ذخاير نفتي ، اين كشور تا پايان سال 2010 ميلادي به وارد كننده نفت
تبديل خواهد شد