تا پایان سال 2005 میلادی میزان تقاضای نفت چین افزایش می‌یابد

موسسه مالي جي پي
مورگان در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد: ميزان تقاضاي نفتي چين تا پايان سال
جاري ميلادي و اوايل سال آينده به شدت افزايش خواهد يافت .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، پايگاه اينترنتي داوجونز به نقل از اين موسسه افزود: با افزايش تقاضاي نفتي
پالايشگاههاي چين طي ماههاي آينده بايد شاهد رشد تقاضاي نفتي اين كشور باشيم .
اين موسسه معتبر مالي تاكيد كرد: استناد به آمارهاي واردات نفتي چين طي شش ماه نخست
سال 2005 ميلادي به هيچ وجه به معناي ادامه اين روند تا پايان سال جاري و حتي اوايل
سال 2006 م
يلادي
نخواهد بود .
بر اساس گزارش، موسسه مذكور، تصميم اخير چين مبني بر افزايش ارزش يوان خود در برابر
دلار آمريكا نيز طي ماههاي آينده اثرات خود را بيشتر نمايان خواهد ساخت و واردات
نفتي اين كشور را بيش از پيش افزايش خواهد داد .