تا پایان دی ماه سال جاری شاخص بهای عمده فروشی ۱۴ درصد رشد کرد

شاخص بهای عمده فروشی کالاها در ایران طی ده ماهه اول سال ۱۳۸۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴ در صد رشد داشت .
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی، همچنین این شاخص در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۱۳۸۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه سال گذشته ۱/۱۳ درصد اعلام شد.
این گزارش حاکی است این نرخ در دی ماه سال ۱۳۸۳ نسبت به ماه قبل ۹/۱ درصد افرایش داشت و در دی ماه سال ۱۳۸۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/۱۶ درصد افزایش داشته است. (خبرگزاری فارس۱۷/۱۲/۸۳ )