تا پایان دی ماه سال جاری شاخص بهای عمده فروشی 14 درصد رشد کرد

شاخص بهای عمده فروشی کالاها در ایران طی ده ماهه اول سال 1383 نسبت به دوره مشابه سال قبل 14 در صد رشد داشت .
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی، همچنین این شاخص در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 1383 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه سال گذشته 1/13 درصد اعلام شد.
این گزارش حاکی است این نرخ در دی ماه سال 1383 نسبت به ماه قبل 9/1 درصد افرایش داشت و در دی ماه سال 1383 نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/16 درصد افزایش داشته است. (خبرگزاری فارس17/12/83 )