تا سال۲۰۱۰ میلادی خلیج فارس ۲۰ درصد نیاز جهانی به محصولات پتروشیمی را تامین می کند

تولیدات صنعت پتروشیمی
کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ایران تا سال ۲۰۰۸ با افزایش ۳۰۰ درصدی به ۵۰
میلیون تن خواهد رسید و تا سال ۲۰۱۰ تولیدات این منطقه به ۲۰ درصد تولید جهانی می
رسد.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از بحرین تریبیون در حالی که صنعت پتروشیمی در کشورهای غربی با رکود و
افت تولید مواجه است این صنعت در کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس با رشد فزاینده‌ای
روبه‌رو

است.
دسترسی به منابع انرژی و نیروی کار ارزان باعث شده است صنعت پتروشیمی در کشورهای
واقع در حوزه خلیج فارس از جمله ایران، عربستان، قطر، کویت و عمان رشدی باورنکردنی
را تجربه کند.
براساس این گزارش در حالی که تا سال ۱۹۷۵ هیچ اثری از صنعت پتروشیمی در حوزه خلیج
فارس وجود نداشت در حال حاضر تولیدات این صنعت در منطقه مذکور به ۱۷ میلیون تن
رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۰۸ این رقم با افزایش ۳۰۰ درصدی به ۵۰ میلیون
تن برسد.
با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صنعت انتظار می‌رود تولید اتیلن در
منطقه خلیج فارس در سال ۲۰۱۰ به ۲۰ درصد کل تولید جهانی برسد و این در حالی است که
پیش بینی می شود سهم امریکا از این صنعت به ۲۴ درصد کاهش پیدا کند.
براساس این گزارش در حال حاضر مجتمع پتروشیمی سابیک عربستان از جمله پروژه‌های بزرگ
پتروشیمی در خلیج فارس و جهان می‌باشد که انواع مختلف مواد پتروشیمی را تولید
می‌کند. دولت عربستان در نظر دارد ۸ میلیارد دلار در جهت توسعه این کارخانه
سرمایه‌گذاری کند.
ایران نیز از دیگر کشورهای فعال در زمینه صنعت پتروشیمی است و در نظر دارد تا سال
۲۰۱۰ تولیدات پتروشیمی خود را دو برابر کند.
قطر نیز با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تولیدات پتروشیمی خود را تا سال
۲۰۱۰ به ۶ میلیون تن خواهد رساند.
کویت، بحرین و عمان نیز از دیگر کشورهای پیشرو منطقه‌ در زمینه‌ این صنعت هستند.