تا سال2010 میلادی خلیج فارس 20 درصد نیاز جهانی به محصولات پتروشیمی را تامین می کند

تولیدات صنعت پتروشیمی
کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ایران تا سال 2008 با افزایش 300 درصدی به 50
میلیون تن خواهد رسید و تا سال 2010 تولیدات این منطقه به 20 درصد تولید جهانی می
رسد.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از بحرین تریبیون در حالی که صنعت پتروشیمی در کشورهای غربی با رکود و
افت تولید مواجه است این صنعت در کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس با رشد فزاینده‌ای
روبه‌رو

است.
دسترسی به منابع انرژی و نیروی کار ارزان باعث شده است صنعت پتروشیمی در کشورهای
واقع در حوزه خلیج فارس از جمله ایران، عربستان، قطر، کویت و عمان رشدی باورنکردنی
را تجربه کند.
براساس این گزارش در حالی که تا سال 1975 هیچ اثری از صنعت پتروشیمی در حوزه خلیج
فارس وجود نداشت در حال حاضر تولیدات این صنعت در منطقه مذکور به 17 میلیون تن
رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2008 این رقم با افزایش 300 درصدی به 50 میلیون
تن برسد.
با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صنعت انتظار می‌رود تولید اتیلن در
منطقه خلیج فارس در سال 2010 به 20 درصد کل تولید جهانی برسد و این در حالی است که
پیش بینی می شود سهم امریکا از این صنعت به 24 درصد کاهش پیدا کند.
براساس این گزارش در حال حاضر مجتمع پتروشیمی سابیک عربستان از جمله پروژه‌های بزرگ
پتروشیمی در خلیج فارس و جهان می‌باشد که انواع مختلف مواد پتروشیمی را تولید
می‌کند. دولت عربستان در نظر دارد 8 میلیارد دلار در جهت توسعه این کارخانه
سرمایه‌گذاری کند.
ایران نیز از دیگر کشورهای فعال در زمینه صنعت پتروشیمی است و در نظر دارد تا سال
2010 تولیدات پتروشیمی خود را دو برابر کند.
قطر نیز با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تولیدات پتروشیمی خود را تا سال
2010 به 6 میلیون تن خواهد رساند.
کویت، بحرین و عمان نیز از دیگر کشورهای پیشرو منطقه‌ در زمینه‌ این صنعت هستند.