تالار اختصاصی کارگزاری بانک ملی چهارشنبه افتتاح می شود

به گزارش ایران بورس افتتاح تالار کارگزاری بانک ملی در شهرک قدس روز چهارشنبه ساعت 9:30 انجام می‌شود. بدین ترتیب تعداد تالارهای بورس در سطح شهر تهران به 12تالار بالغ خواهد شد.
افتتاح تالارهای اختصاصی بورس در نقاط مختلف شهر تهران با هدف توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در بورس و دسترسی آسانتر شهروندان به تالارهای بورس انجام می شود.