تازه‌ترین گزارش سازمان بیزینس‌مانیتور اینترنشنال درباره انواع ریسک در ایران‌

سازمان بیزینس مانیتور اینترنشنال، (BMI) آخرین نرخ‌های انواع ریسک اقتصادی، تجاری، سیاسی و ترکیبی ایران را در کوتاه مدت و بلند مدت اعلام کرد.
این سازمان ریسک را در کشورها به چهار نوع ریسک ترکیبی، ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک تجاری تقسیم‌بندی می‌کند، ریسک‌های اقتصادی و سیاسی را به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت بر آورد می‌کند که در ریسک بلند مدت ملاحظات ساختاری بیشتری مورد توجه قرار می‌گیرد و این نرخ در کوتاه مدت تغییری نمی‌کند.
در این گزارش، تمامی نرخ‌های ریسک از یک تا صد در نوسان هستند و هر چه عدد نرخ ریسک به صد نزدیک‌تر می‌شود، حاکی از ریسک کمتر است. براساس آخرین گزارش مربوط به انواع نرخ ریسک در ایران، نرخ ریسک اقتصادی کوتاه مدت در ایران 59درصد اعلام شد که در مقایسه با رقم قبلی آن تغییری نکرده است و ایران در حال حاضر بین 130 کشور جهان از نظر ریسک اقتصادی کوتاه مدت رتبه 63 را دارا است به این معنی که ریسک اقتصادی در ایران از 62 کشور جهان بیشتر است.
متوسط نرخ ریسک اقتصادی کوتاه مدت در منطقه خاورمیانه 5/63 و در کشورهای نوظهور 1/57 اعلام شده است و وضعیت ایران از این نظر بهتر از متوسط جهانی است. نرخ ریسک اقتصادی بلند مدت نیز در ایران 5/42‌درصد اعلام شده است که از این نظر ایران در بین 130 کشور جهان رتبه 91 را دارد و متوسط نرخ ریسک اقتصادی بلند مدت در منطقه خاورمیانه 8/59‌درصد و در کشورهای نو ظهور 1/56‌درصد می‌باشد که در هر دو مورد وضعیت ایران بدتر از این مناطق است. سازمان بیزینس مانیتور اینترنشنال نرخ ریسک سیاسی کوتاه مدت ایران را در این مدت 47‌درصد اعلام کرد که در مقایسه با رقم قبل از آن تغییری نکرد و ایران از این نظر رتبه 118 را در جهان دارد. متوسط نرخ ریسک سیاسی کوتاه مدت در منطقه 6/66‌درصد و در کشورهای نوظهور 9/64‌درصد اعلام شد. نرخ ریسک سیاسی بلندمدت ایران نیز 3/43‌درصد است که ایران را در رتبه 110 جهان قرار داده است.
بنابراین گزارش، نرخ ریسک تجاری نیز در ایران 5/44‌درصد اعلام شد و ایران از این نظر در رتبه 98 جهان قرار دارد و این در حالی است که متوسط نرخ ریسک تجاری در منطقه 7/58درصد و در کشورهای نوظهور 4/53‌درصد اعلام شد و این مساله حاکی از وضعیت بدتر ایران از نظر ریسک تجاری در مقایسه با این مناطق است. نرخ ریسک ترکیبی نیز در ایران 7/52درصد اعلام شد و ایران از این نظر در جهان رتبه 102 را دارد.
براساس این گزارش دولت ایران فاز اول سوآپ نفت کشورهای روسیه، ترکمنستان وقزاقستان را در پایان ماه مه‌ افتتاح کرد که این واقعه در برآورد نرخ ریسک اقتصادی ایران موثر بود. بنابراین گزارش، پروژه مذکور رقیب پروژه خط لوله باکو، تفلیس، جیهان است که مورد حمایت آمریکا است. (دنیای اقتصاد 15/12/83 )