بین کشورهای شرق آسیا شرکتهای ژاپنی بیشترین مالیات را می پردازند

در حالی که همه کشورها با کاهش مالیات شرکت ها سعی به جلب سرمایه گذاری دارند،
ژاپن تنها کشور در شرق آسیا و اقیانوسیه است که در سال 2006 به میزان5/0 درصد بر
مالیات شرکت ها افزوده است.

به گزارش خبرنگار فارس از شرق آسیا، موسسه تحقیقاتی کی پی ام جی، میزان نرخ مالیات
شرکت ها در ژاپن را 7/40 درصد اعلام کرده است که این نرخ بالاترین مالیات دریافتی
در آسیا به شمار می رود.
این در شرایطی است که فشار شرکت های عمده بر دولت ها باعث شده تا برخی از کشورها
کاهش مالیات را به دنبال افزایش سرمایه گذاری و تجارت و توسعه پایه های مالیاتی پیش
روی خود قرار دهند.
هند از جمله این کشورها است که طی سال 2006 نسبت به سال 2005 معادل 1/3 درصد نرخ
مالیات شرکت ها را کاهش داده است.

کمترین نرخ مالیات در شرق آسیا و اقیانوسیه متعلق به کشور هنگ کنگ است که 5/17 درصد
می باشد.

پس از هنگ کنگ ، سنگاپور 20 درصد از شرکت ها مالیات می گیرد و پس از آن در تایوان
نرخ مالیات شرکت ها 25 درصد می باشد. این رقم در مالزی و ویتنام 28 درصد است.

شرکت های عمده در مالزی به شدت بر دولت فشار می آورند تا این میزان کاهش پیدا کند و
از این رو دولت مالزی میزان مالیات این گروه را در سال 2007 معادل یک درصد کاهش
داده و 27 درصد در نظر گرفته است.

طی برنامه نهم توسعه اقتصادی، اجتماعی مالزی، سالانه یک درصد از مالیات شرکت ها به
مدت سه سال کاسته خواهد شد.

از دلایل کاهش مالیات شرکت ها توسط دولت مالزی ، کنترل نرخ تورم طی برنامه نهم
اعلام شده است.
بیشترین نرخ مالیات شرکت ها نیز در شرق آسیا و اقیانوسیه به ژاپن به 7/40 درصد ،
فیلیپین و کره جنوبی 35 درصد اختصاص دارد.