بیش از ۷۰درصد سیمان کشور در صنعت بتن مصرف می شود

رئيس انجمن بتن
ايران در آستانه برپايي سومين همايش روز بتن كه ۱۲ تا ۱۶ مهرماه در تهران برپا مي
شود، با اشاره به توليد سالانه ۳۲ ميليون تن سيمان در كشور گفت: بيش از ۷۰درصد اين
سيمان در صنعت بتن كشور مصرف مي شود.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از دبيرخانه سومين همايش روز بتن دكتر هرمز فاميلي در ادامه با ابراز
تأسف از پايين بودن كيفيت بتن هاي توليد شده در كشور افزود: يكي از دلايل پايين
بودن عمر سازه ها در كشور مربوط به پايين بودن كيفيت بتن هاي به كار گرفته شده در
آنها از يك سو و انتخاب نامناسب نوع سيمان هاي مصرف شده براي ساخت بتن است.
وي تصريح كرد: عوامل فوق سبب شده تا عمر ساختمانها در كشور كه به طور استاندارد مي
بايست بيش از ۱۰۰ سال باشد به كمتر از ۴۰سال برسد.
فاميلي گفت: نا آشنايي با خواص بتن سبب ضايعات اين فراورده مي شود كه مهمترين آن نا
آگاهي در مورد افزودن مقدار لازم آب به بتن است.
وي با اشاره به اين كه افزودن آب به مقداري بيش از حد مورد نياز به بتن در جريان
اين محصول به شدت به كيفيت و مقاومت آن لطمه مي زند. خاطرنشان ساخت: متأسفانه بيشتر
سازندگان ساختمانها به هنگام بتن ريزي به منظور سهولت كار به بتن آب اضافه مي كنند
كه اين امر سبب كاهش كيفيت بتن و استقامت كم آن مي شود.
رئيس انجمن بتن ايران گفت: بر عكس در مرحله عمل آوري بتن پس از بتن ريزي مي بايست
به بتن آب داد در غير اين صورت شكسته شدن سريع سبب از هم پاشيدن بتن خواهد شد.
وي افزود: ملاحظه مي شود كه زيادي آب در يك مرحله و كمبود آب در مرحله اي ديگر به
كيفيت بتن صدمه مي زند. فاميلي اظهار داشت: نا آشنايي سازندگان بتن با خواص اين
فراورده سبب رها كردن بتن در مرحله اي مي شود كه بتن نياز به آب دارد و اين مسئله
نيز استحكام ساختمان را كاهش مي‌دهد.