بورس 24: جزئیات افزایش سرمایه گروه توسعه ملی

بورس 24: فرهاد حنیفی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در خصوص افزایش سرمایه این شرکت به خبرنگار بورس 24 گفت: افزایش سرمایه “وبانک”  تا 2هزار میلیارد تومان مصوب هیات مدیره شده و در حال اخذ گزارش حسابرس و بازرس قانونی هستیم. پیش بینی می شود تا پایان شهریور این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی اجرا گردد.

وی ادامه داد: افزایش سرمایه مذکور جهت تامین چند پروژه از جمله سنگان، نفت نیک قشم و کشت و صنعت دامپروری پارس و حمایت از افزایش سرمایه شرکت های زیر مجموعه انجام خواهد شد.

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وبانک

از این مقام مسئول پرسیدیم که آیا تک نرخی شدن ارز و افزایش قیمت ارز دولتی برای شازند تهدیدی خواهد بود که اذعان داشت: تک نرخی شدن ارز قطعا به سود برخی شرکت ها ودر برخی به ضرر است. در پتروشیمی شازند تاثیر تک نرخی شدن ارز منفی است البته با اقدامات اصلاحی جبران می شود. ولی در مجموع  این موضوع به نفع کل اقتصاد است که هم باید انجام شده و هم سیاستی ادامه دار باشد. امیدواریم با به نتیجه رسیدن مذاکرات چرخش نقدی بهتری انجام شود و روابط کارگزاری بانک ها به سهولت انجام شود.

مدیر عامل “وبانک” درخصوص پروژه های صنعت سنگ آهن این شرکت به خبرنگار ما گفت: پروژه سنگان از پروژه های اصلی این مجموعه به شمار می رود که از دوبخش 2میلیون تنی تولید گندله و 2میلیون تن کنستانتره است. در بخش کنستانتره پیشرفت نزدیک 50 درصد و در مورد گندله نزدیک 20 درصد پیشرفت داشتیم. پیش بینی می شود این پروژه  در نیمه دوم 95 به بهره برداری برسد. فاینانس شرکت انجام شده که بخشی به صورت مستقیم توسط بانک اقتصاد نوین و بخشی توسط کنسرسیومی متشکل از بانک کشاورزی و اقتصاد نوین انجام شده است.