بورس دوبی بزرگترین بورس اسلامی شناخته شد

به گزارش خبرگزاری فارس ، سازمان بورس دوبی نیز اعلام کرد ، قصد دارد ضمن بازسازی ساختارهای مالی این بورس ، فعالیتهای آن را با احکام و قوانین اسلامی تطبیق دهد .
 
برخی از کارشناسان مالی بورس دوبی بر این باورند که اجرای احکام اسلامی در این بورس موجب خارج شدن بسیاری از شرکتهای خارجی خواهد شد که در زمینه گوشت خوک ، مشروبات الکلی ، تسلیحات نظامی و دخانیات فعالیت می کنند .
 
مقامهای سازمان بورس دوبی امیدوارند با انجام اصلاحات بنیادین در ساختارهای این بورس ، از کاهش متوالی شاخصهای مالی آن جلوگیری کنند .
 
وداح آل طه کارشناس ارشد مالی بورس دوبی در این باره گفت : اسلامی شدن فعالیتهای بورس دوبی ، بسیاری از سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در این بورس متمایل خواهد کرد .