بورس تهران از جمع بورسهای زیانده جهان خارج شد

فدراسیون جهانی
بورس اعلام کرد: شاخص بورس تهران پس از 6 ماه افت متوالی و پی در پی در ماه نوامبر
2005 ( آبان – آذر) رشدی معادل 2/1 درصد را تجربه کرد و بدین ترتیب از جمع بورس های
زیان ده جهان خارج شد.

به گزارش خبرگزاری
فارس، شاخص بورس تهران پس از 6 ماه افت متوالی و پی در پی در ماه نوامبر 2005 (
آبان – آذر) با رشد 2/1 درصدی مواجه شد.
شاخص بورس تهران در ماه نوامبر به 10083 واحد رسید که نسبت به ماه قبل 2/1 درصد رشد
داشته است. شاخص بورس تهران در ماه قبل( اکتبر) 9960 واحد اعلام شده بود.
به گزارش فارس، اگر چه شاخص بورس تهران در ماه نوامبر و پس از 6 ماه افت متوالی با
رشد 2/1 درصدی مواجه شده است اما تا
بازگشت دوران پررونق سال 2004 فاصله زیادی وجود دارد.
بر اساس این گزارش در میان بورس‌های مختلف جهان بازار بورس تل آویو و برمودا با
بیشترین افت در ماه نوامبر مواجه بوده‌اند.
ارزش شاخص این دو بازار در ماه نوامبر با 100 درصد کاهش نسبت به ماه قبل مواجه شد.

بازار بورس تهران از نظر رشد شاخص سهام در ماه نوامبر در میان 56 بازار بورس جهان
رتبه 44 را به دست آورده است.
بازار سهام کلمبیا با رشد5/19 درصدی در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل رتبه اول از نظر
رشد شاخص سهام را کسب کرده است و پس از آن بازار سهام استانبول با رشد 2/19 درصدی و
بازار سهام کره با رشد 12 درصدی به ترتیب در مراتب بعدی قرار گرفته ‌اند.