بورس امارات همچنان در تب بحران می‌لرزد

بحران در بازارهای مالی امارات
همچنان حاکم است و بورس امارات در تب بحران می‌لرزد و هر روز برشدت این بحران
افزوده می‌شود.
به گزارش ایسنا ، در روزهای پایانی چهارمین هفته متوالی نیز این بحران بورس شدت
یافته و سرمایه‌گذاران شاهد کاهش شاخص‌ها هستند.
این درحالیست که کارشناسان مسایل اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای دومین‌بار از وزارت
اقتصاد درخواست کمک کردند تا راهکارهایی برای گریز از این بحران بیابد.
دیروز بورس دوبی شاهد کاهش 2/4 درصدی شاخص‌ها بود. جمع کل معاملات صورت گرفته در
بازار بورس دوبی به یک میلیارد و12 میلیون درهم رسید که سهام 19 شرکت از 89 شرکت
سهام‌دار در بورس دوبی داد و ستد شد که شاخص سهام 4 شرکت افزایش و شاخص سهام 15
شرکت کاهش یافت!.
همچنین در معاملات روزگذشته 43/29 درصد از معاملات توسط خارجی‌ها که 67/8 درصد
اتباع کشورهای حوزه خلیج‌فارس 57/17 درصد اتباع کشورهای عربی و19/3 درصد اتباع دیگر
کشورها صورت گرفت.
روزنامه‌های الخلیج و البیان امارات، خسارات ناشی از بحران در بازارهای مالی امارات
در چهار هفته متوالی را 121 میلیارد و هفت میلیون درهم اعلام کردند. این درحالیست
که برای اولین‌بار در تاریخ بورس امارات خسارات وارده به این حد رسیده است.