بورسهای آسیا امروز شاهد افت قیمت در پی سقوط سهام وال استریت بود

امروز بورس های آسیایی شاهد کاهش
قیمت به علت سقوط ارزش سهام در وال استریت و آینده مبهم قیمت نفت بود.
به گزارش خبرگزاری فارس از شرق آسیا،امروز دوشنبه شاخص ارزش سهام در بورس توکیو 2/2
درصد 30 دقیقه بعد از اولین معامله سقوط کرد.
بازار بورس کره جنوبی نیز شاهد کاهش 5/1 درصدی سهام بود.
این در حالی است که بازار بورس استرالیا کاهش 3/1 درصدی را شاهد بود که پایین ترین
سطح در سه هفته اخیر بوده است.
سهام در وال استریت از روز جمعه به دنبال ابهام در آینده بازار نفت، اخبار مرتبط با
ایران و گزارشهایی از درآمدهای ناامید کننده شرکتهای کلیدی بورس سقوط کرده بود.