به گزارش رویترز ( سیزدهم می ۲۰۰۵) ، شاخص قیمت واردات امریکا ۸/۰ درصد در اوریل رشد پیدا کرد