به دلیل تضمین های اوپک قیمت نفت رو به کاهش می باشد. (رویترز– ۱۶ می ۲۰۰۵)

خانه » به دلیل تضمین های اوپک قیمت نفت رو به کاهش می باشد. (رویترز– ۱۶ می ۲۰۰۵)

به دلیل تضمین های اوپک قیمت نفت رو به کاهش می باشد. (رویترز– ۱۶ می ۲۰۰۵)

۱۳۸۴/۲/۲۶ ۱۲:۰۵:۰۵ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴ |دسته‌بندی: اخبار جهان|