بهروز مرادی، مدیرعامل گروه توسعه ملی شد

به گزارش روابط عمومی  سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، باحکم محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی ، در روز چهارشنبه مورخ ۷ دیماه ۱۴۰۱ بهروز مرادی بعنوان مدیرعامل گروه توسعه ملی معرفی شد.
دکتر مرادی پیش از این مدیرعامل توسعه صنایع بهشهر بود و همچنین در سوابق وی معاونت رییس جمهور و استانداری همدان نیز دیده می شود.
هم‌چنین خاطرنشان می‌شود، وی مدتی رئیس هیات مدیره گروه توسعه ملی نیز بوده است.