بهره‌برداری طرح‌های صدرا در سال آینده

شرکت صنعتی دریایی ایران طرح‌های قطب صنعتی بوشهر با برآورد سرمایه‌گذاری به مبلغ ۵۵۰‌میلیارد ریال و ۵۹‌درصد پیشرفت کار و ساخت بارج لوله‌گذار با برآورد سرمایه‌گذاری به مبلغ ۲۵۰میلیارد ریال و ۹۲درصد پیشرفت کار را در دست اجرا دارد که در سال ۸۴ به بهره‌برداری می‌رسد.
بنابر اطلاعیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به پایان ۸۳ با سرمایه ۹۴۰ هزارمیلیون ریال مبلغ یک هزار و ۷۷ ریال به طور خالص اعلام کرد که در ۹ ماهه ۷۸درصد آن را محقق کرده است.
همچنین پیش‌بینی عملکرد صنعتی دریایی ایران برای سال مالی مذکور نسبت به عملکرد واقعی سال مالی قبل از ۳۲درصد افزایش فروش، ۲۱درصد افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته، ۸۳‌درصد افزایش سود عملیاتی و ۷۸درصد افزایش سود پس از کسر مالیات برخوردار خواهد بود.(دنیای اقتصاد ۱۹/۱۲/۸۳)