بهای سبد نفت اوپک افزایش یافت


سازمان كشورهاي صادركننده نفت(اوپك) اعلام كرد: بهاي سبد نفت اين
سازمان روز جمعه با 34 سنت افزايش نسبت به روز گذشته به 55/50 دلار در هر بشكه
رسيد.


به گزارش خبرگزاري فارس، سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در
گزارش روزانه قيمتي خود اعلام كرد: با وجود كاهش ملموسي كه طي روز گذشته معاملات
بازار جهاني نفت در قيمت سبد نفت اوپك صورت گرفت، اما امروز با 34 سنت افزايش نسبت
به روز قبل به بشكه‌اي 55/50 دلار رسيد.
اين در حالي است كه بهاي سبد نفت اوپك در روز گذشته 21/50 دلار بوده كه نسبت به روز
قبل از ان 36 سنت كاهش يافته است.
سبد نفت سازمان كشورهاي صادركننده نفت از هفت نوع نفت خام شامل سبك عربي عربستان،
دوبي امارات متحده عربي، سبك باني نيجريه، ميناس اندونزي، ايستموس مكزيك، تياجواناي
ونزوئلا، صحراي الجزاير است.
اوپك در نشست آتي خود قرار است نسبت به افزايش نفت خامهاي سبد اين سازمان به تعداد
اعضا اقدام كند، تا شاخص قيمتي سبد اين سازمان بر اساس نماينده نفت خام هاي موجود
هر كشور در اين سبد باشد.