بزرگترین خرید سهام بانکی در اروپا با ادغام دو بانک بزرگ ایتالیایی و آلمانی انجام می‌شود


دومين بانك بزرگ ايتاليا (
Unicredito
Italiano
) سهام بانك
HVB Group
آلمان را خريداري مي‌كند.


 به گزارش بلومبرگ به نقل از وال استريت ژورنال يك
Uni
Credito Italiano SpA
 
دومين بانك بزرگ ايتاليا از نظر دارايي تمامي سهام بانك

HVB Group
آلمان را به مبلغ 16ميليارد يورو (20ميليارد دلار) خريداري خواهد كرد و اين
بزرگترين خريد سهام يك شركت خارجي در سراسر قاره اروپا است.


 بانك

HVB

(هيپو فراينز بانك) كه مقر آن در شهر مونيخ در ايالت بايرن آلمان است در شرق اروپا
در حدود 10ميليون مشتري دارد و تلاش گسترده‌اي براي افزايش اين تعداد نيز به‌كار
گرفته شده است. اين بانك نيز سهام بانك اتريش‌ (
Bank
Austria Creditanstalt AG )

را در اختيار دارد اين بانك (بانك اتريش) در يازده كشور اروپا منجمله لهستان،
بلغارستان و مجارستان نيز شعبه دارد. با اجرايي شدن اين ادغام تمامي امكانات اين
بانك نيز در اختيار بانك ايتاليايي قرار مي‌گيرد.


 با انتشار خبر ادغام اين دو بانك سهام بانك

HVB
آلمان با
5.1
درصد افزايش به
20.17
يورو رسيد و در مقابل سهام بانك
ايتاليايي
Unicredito
با
1.6درصد
كاهش به
4.17
يورو در بازار سهام ميلان رسيد.


 بانك

HVB

آلمان بازاري به ارزش
15.1ميليارد
يورو را در اختيار دارد در مقايسه بانك ايتاليايي

Unicredito

بازاري به ارزش
26.4
ميليارد يورو را در اروپا از آن خود
ساخته است. در سال 2000 ميلادي بزرگترين خريد سهام شركت‌ها مربوط به شركت مديريتي
c
و
Vodafon Group PL
به ارزش 180ميليارد دلار بوده است.


 در سال ميلادي جاري نيز رقمي در حدود 375ميليارد دلار از سهام
مديريتي شركت‌ها واگذار شده است كه اين ميزان در مقايسه با سال قبل 22درصد رشد
داشته است.


 سود بانك بزرگ ايتاليايي

Unicredio
در سال گذشته ميلادي با 23درصد افزايش به 398ميليون يورو رسيده است.