بزرگترین تولید کننده نفت در جهان

روسیه با پشت سرگذاشتن آمریکا و عربستان به بزرگترین تولیدکننده نفت خام در جهان تبدیل شد.

به گزارش فردا به نقل از صدا و سیما، اداره سوخت و انرژی روسیه اعلام کرد این کشور در ماه مه گذشته با پیشی گرفتن از آمریکا و عربستان به بزرگترین تولید کننده نفت خام در جهان تبدیل شد و متوسط حجم تولید این کشور در این مدت به ده میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز رسید.

وزارت انرژی روسیه در نیمه نخست امسال تولید نفت این کشور را یک درصد و صادرات آن را پنج و هشت دهم درصد افزایش داده است.

افزایش تولید نفت روسیه با وجود تحریمهای غرب ادامه داشته است. روسیه در پنج ماه نخست امسال دویست و بیست میلیون تن نفت خام تولید کرد.