بزرگترین بانک امارات براى خارجى ها آزاد شد

اماراتى ها براى
جذب سرمایه هاى خارجى ها ترفند جدید به کار

بردند. وزارت اقتصاد
و دارایى امارات خرید و فروش سهام بزرگترین بانک امارات را

براى خارجى ها آزاد
کرد
.

به گزارش
بورس نیوز،
اماراتى ها
براى جذب سرمایه هاى
خارجى ها ترفند جدید به کار بردند
.
به گزارش خبرگزارى
امارات،وزارت اقتصاد
و دارایى امارات خرید و فروش سهام بزرگترین بانک امارات را

براى خارجى ها آزاد
کرد
.
این درحالیست که در
اوج ناباورى شهروندان اماراتى،

وزارت اقتصاد امارات
با فروش ?? درصد از سهام بانک ابوظبى به خارجى ها موافقت کرد
.

بنا بر این گزارش،
شهروندان اماراتى مى توانند فقط ?? درصد از سهام بانک

ابوظبى را خرید
وفروش کنند، در صورتى که قبل از این ??? درصد از سهام متعلق به

شهروندان اماراتى
بود
.
خالد محمد البادى –
مسؤول بانک ابوظبى – گفت: خارجى

ها از هشتم دى ماه
مى توانند براى خرید ?? درصد از سهام بانک اقدام

کنند.
کارشناسان اقتصادى
معتقدند که این هم یک نوع ترفند و راهکار براى جلب

سرمایه و سرمایه
گذارى خارجى ها در امارات است
.