برگزاری گردهمایی آشنایی فعالان صنعت سیمان با بورس فلزات تهران

گردهمایی آشنایی
فعالان و سرمایه گذاران صنعت سیمان با نحوه داد و ستد در بورس فلزات تهران، در سالن
اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران، در این گردهمایی دبیرکل بورس
فلزات تهران، ابتدا با تشریح تصویری از وضعیت کنونی صنعت سیمان در کشور گفت: در حال
حاضر تولید سیمان کشور سالانه 33 میلیون تن است و برای 45 میلیون تن نیز مجوز احداث
صادر شده است که تا پایان برنامه چهارم به بهره‌برداری می‌رسند، بنابراین ما در
پایان برنامه چهارم حدود 70 میلیون تن تولید سیمان خواهیم داشت که بخشی از آن مازاد
نیاز داخل است.
علی اکبر هاشمیان، سپس با تشریح برخی از معایب و نارسایی‌های سیستم حواله‌ای برای
بخش تولید و مصرف سیمان در کشور اظهار داشت: تصمیم اخیر دولت برای خروج سیمان از
سبد حمایتی و عرضه آن از طریق بورس فلزات، اثرات خوبی برای ایجاد تعادل در بازار
این کالا، حذف تقاضاهای کاذب، کشف قیمت‌های واقعی و از بین بردن رانت موجود در
بازار سیمان خواهد داشت.
دبیرکل بورس فلزات تهران گفت: سیاست خروج کالاها از سبد حمایتی و تکلیف دولت برای
عرضه آنها از طریق بورس، سیاستی است که در قالب برنامه‌های پنج ساله سوم و چهارم
توسعه اتخاذ شده و هدف دولت از راه‌اندازی بورس‌های کالا، شفاف‌سازی بازار، حذف
فساد و رانت‌ از جامعه، سالم‌سازی اقتصاد و کمک به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های
تولیدی می‌باشد.