برنامه‌های آقای احمدی نژاد در حوزه بازار سرمایه ظرف روزهای آتی اعلام می‌شود

مدير امور حقوقي
بورس گفت: برنامه‌ها و طرحهاي دكتر احمدي نژاد در حوزه بازار سرمايه از مدتها پيش
در حال تدوين بوده است كه ظرف روزهاي آتي نهائي شده و به فعالان بازار سرمايه اعلام
خواهد شد.

حسين فهيمي در
گفت‌و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: آن چه مسلم است برنامه‌هائي كه تا به حال
اعلام شده شامل هدايت نقدينگي موجود در بانك‌ها به سوي بخشهاي مولد اقتصادي به ويژه
بورس، واگذاري سهام بنگاههاي اقتصادي سودآور به مردم مخصوصا" اقشار مستضعف و آسيب
پذير جامعه به تشريح جزئيات آن اجرا خواهد شد.
وي ادامه داد: بورس ممكن است با نوسانات مقطعي مواجه شود اما از هم اكنون صرفه جوئي
در شركت‌هاي بزرگ بورسي و فروش دارائيهاي لوكس و تشريفاتي و حذف هزينه‌هاي غير
ضروري آنها را كه موجب افزايش سود شركتها خواهد شد به سهامداران بشارت داده مي‌شود.

فهيمي افزود: در ايام انتخابات ايده‌هايي براي سهامدار كردن همه مردم ايران و يا
همه خانوارهاي ايراني مطرح شد. واقعيت اين است كه هم اكنون دهها هزار نفر از
سهامداران فعلي بورس و ميليونها نفر از مردم كشورمان كه در حوزه‌هاي ديگر اقتصادي
فعاليت مي‌كنند از وضعيت معيشتي مطلوبي برخوردار هستند و اساسا" نياز به كمك، ارفاق
يا حمايت دولتي ندارند.
وي با اشاره به اينكه امنيت سرمايه به اين نيست كه كشور به يك گروه اقليت برخوردار
از تمامي مواهب و ثروتهاي دنيا و يك گروه اكثريت محروم از آن تقسيم بندي شود،
افزود: حتي در كشورهايي كه با نظام سرمايه داري محض اداره شده و همه عرصه‌هاي زندگي
بشري را براساس ميزان سرمايه آن‌ها مي‌سنجند و ارزشها و آرمانهاي والاي انساني تحت
تاثير معادلات مالي قرار مي‌گيرد، حداقل معيشتي را براي عامه مردم فراهم مي‌كنند.
بنابراين اقشار برخوردار جامعه به دنبال حمايت دولت نيستند و بلكه حاضرند دولت را
در جهت اجراي عدالت و بهتر كردن وضع اجتماعي كشور ياري رسانند تا به دنبال آن امنيت
اقتصادي و اجتماعي فراهم شود.
مدير امور حقوقي بورس گفت: همان طوري كه وعده داده شده واگذاري سهام به خانواده هاي
محروم و مستضعف به تدريج در دولت آقاي احمدي نژاد اجرا مي‌شود و اجراي اين برنامه
مطمئنا" از خانواده‌هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي شروع خواهد شد. برنامه ها و
طرح‌هاي رئيس جمهور منتخب بر حمايت جدي از بازار سرمايه در مرحله فعلي توسعه
اقتصادي كشور تاكيد دارد و گسترش كمي و كيفي آن را در دستور كار قرار داده است.
وي ادامه داد: در برنامه‌هاي ايشان اولويت‌هاي توسعه‌اي بورس تغييرات مثبتي را شاهد
خواهد بود. برنامه‌هاي مبارزه با سفته‌ بازي در بورس و دست كاري قيمت‌ها و سوء
استفاده از رانتهاي اطلاعاتي بلافاصله تدوين شده و به شدت دنبال مي‌شود تا مردم از
سلامت معاملات در بورس و نوسانات آن اطمينان حاصل كنند.