اخبار

عملکرد ۹ ماه منهتی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ هلدینگهای سیدکو و توسعه صنایع بهشهر با حضور مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ ها و همچنین مدیران عامل شرکت های سیدکو و توسعه صنایع بهشهر بررسی شد.

در این جلسه که با حضور دکتر غریب پور مدیر عامل گروه توسعه ملی و دکتر نعیمی جانشین مدیرعامل و معاون امور شرکت های گروه توسعه ملی برگزار شد عملکرد ۹ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۹۶، مقایسه آن با دوره مشابه به سال گذشته و بودجه پیش بینی شده این شرکت ها بررسی و تکالیفی مبنی بر بررسی تغییرات برخی شاخص ها همچون تولید و فروش، سود آوری و …. به این شرکت ها تکلیف گردید.

در پایان جلسه مقرر گردید نقاط ضعف و قوت و بررسی عملکرد کلیه شرکت های زیر مجموعه ی گروه توسعه ملی در پایان هر دوره سه ماهه انجام شود.

خداداد غریب پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی خداداد غریب پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی خداداد غریب پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی خداداد غریب پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی خداداد غریب پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه