بررسی عملکرد هلدینگ های سیدکو و توسعه صنایع بهشهر

خانه » بررسی عملکرد هلدینگ های سیدکو و توسعه صنایع بهشهر

بررسی عملکرد هلدینگ های سیدکو و توسعه صنایع بهشهر

۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳:۵۹:۰۶ ۱۸ دی ۱۳۹۶ |دسته‌بندی: اخبار, اخبار شرکت, اخبار شرکت‌های زیرمجموعه|

عملکرد ۹ ماه منهتی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ هلدینگهای سیدکو و توسعه صنایع بهشهر با حضور مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ ها و همچنین مدیران عامل شرکت های سیدکو و توسعه صنایع بهشهر بررسی شد.

در این جلسه که با حضور دکتر غریب پور مدیر عامل گروه توسعه ملی و دکتر نعیمی جانشین مدیرعامل و معاون امور شرکت های گروه توسعه ملی برگزار شد عملکرد ۹ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۹۶، مقایسه آن با دوره مشابه به سال گذشته و بودجه پیش بینی شده این شرکت ها بررسی و تکالیفی مبنی بر بررسی تغییرات برخی شاخص ها همچون تولید و فروش، سود آوری و …. به این شرکت ها تکلیف گردید.

در پایان جلسه مقرر گردید نقاط ضعف و قوت و بررسی عملکرد کلیه شرکت های زیر مجموعه ی گروه توسعه ملی در پایان هر دوره سه ماهه انجام شود.