برای خرید شرکتهای پتروشیمی خارجی در حال مذاکره هستیم

معاون وزير نفت در
امور پتروشيمي گفت: هم اكنون براي خريد يا همكاري مشترك در حال مذاكره با شركتهاي
پتروشيمي خارجي هستيم

محمدرضا نعمت‌زاده در
گفت ‌و گو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت: شركت ملي پتروشيمي ايران همواره در فكر
دستيابي به تكنولوژي‌هاي روز صنعت پتروشيمي است.
وي ادامه داد: با بدست آوردن تكنولوژيهاي روز دنيا مي‌توانيم در بازارهاي جهاني
حضور فيزيكي موثري داشته باشيم.
مديرعامل شركت ملي پتروشيمي اضافه كرد: بخاطر همين مساله در حال مطالعه شركتهاي
مختلف پتروشيمي براي خريد يا همكاري مشترك هستيم.
وي با اشاره به تمايل شركت ملي پتروشيمي به خريد شركت‌ بازل و كارشكني آمريكا
افزود: چنانچه شركتي مايل به فروش يا همكاري مشترك با ايران باشد، ما از اين عمل
استقبال مي‌كنيم.