برای اولین بار بهای سبد نفت اوپک از مرز ۵۴ دلار گذشت

به گزارش خبرگزاري
فارس، دبيرخانه سازمان كشورهاي صادر كننده نفت پيش‌بيني كرد: بهاي سبد نفت اين
سازمان با ثبت ركورد بي سابقه ۹۴/۵۴ دلار در هر بشكه به زودي قيمت ۵۵ دلاري را فتح
خواهد كرد.
اين در حالي است كه قيمت جهاني نفت در بازار معاملات امروز با اندكي كاهش به
بشكه‌اي ۵۹ دلار رسيد.
«گردباد دنيس» كه طي هفته گذشته در ايالت فلوريداي امريكا اتفاق افتاد به بخشهايي
از پالايشگاههاي امريكا آسيب رساند.
پيش‌بيني مي‌شود با ادامه تنشها و تبعات ناشي از فعاليتهاي تروريستي در لندن نيز
روند موجود ظرفيتهاي پالايشي كه متناسب با تقاضاي فعلي نفت نيست، همچنان افزايش سطح
قيمتي نفت در بازارهاي جهاني تداوم يابد.