بدهی خارجی قطعی کشور به ۱۷ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار رسید

بانک مرکزی اعلام کرد: ‌بدهی
خارجی قطعی کشور در پایان تیر ماه سال جاری به ۱۷ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار رسید
که طی یک سال حدود چهار میلیارد دلار افزایش نشان می دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در
پایان تیر ماه سال جاری به ۲۴۹ تریلیون و ۲۸۶ میلیارد ریال رسید، در حالی که این
رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۶۵ تریلیون و ۸۷۸ میلیارد ریال بوده است و به این
ترتیب خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان تیر ماه سال جاری نسبت به مدت
مشابه سال قبل ۳۶ درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش، مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و مدت‌دار در پایان تیرماه سال گذشته
۳۵۳ تریلیون و ۳۰۷ میلیارد ریال و در پایان تیرماه سال جاری با ۸/۱۰ درصد رشد نسبت
به مدت مشابه سال قبل، به رقم ۴۷۹ تریلیون و ۹۹۸ میلیارد ریال رسید.
این گزارش حاکی است، کل بدهی خارجی بدون احتساب بهره‌ آن براساس تعهدات بالفعل و
سررسید شده در پایان تیرماه سال ۱۳۸۳ به رقم ۱۳ میلیارد و ۵۴۳ میلیون دلار رسیده
بود که این رقم در پایان تیرماه سال جاری با ۹/۲۸ درصد رشد به ۱۷ میلیارد و ۴۵۸
میلیون دلار افزون گشت.
خالص فروش ارز بانک مرکزی در بازار بین بانکی در پایان تیرماه سال گذشته ۶ میلیارد
و ۵۰۱ میلیون دلار بوده است و این رقم با ۶/۱۴ درصد افزایش در تیر ماه امسال به ۷
میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار رسید.
تراز حساب‌جاری بخش خارجی کشور در پایان تیرماه ۱۳۸۳ به ۹۷۲ میلیون دلار و در پایان
تیرماه سال جاری با ۵۳ درصد رشد به ۴ میلیارد و ۵۰۳ میلیون دلار افزایش یافت.