بحران سیمان تا پایان شهریورماه برطرف می‌شود

 توليدكنندگان
سيمان مي‌توانند بعد از انجام تعهد وارداتيشان با مراجعه به وزارت صنايع و معادن
مجوز صادرات سيمان دريافت كنند.

 عباس صفاكيش، مدير كل
صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: بر اساس برنامه‌ريزي
انجام شده طي شش ماه اول سال‌جاري بايد كارخانه‌هاي سيمان كاشان با ظرفيت 2هزار تن
در روز و سيمان فارس نو با ظرفيت 3هزار تن در روز به بهره‌برداري مي‌رسيد كه به
دليل تاخير دو سه ماهه ايجاد شده و بر اساس برنامه جديد، كارخانه كاشان تا پايان
شهريور ماه و كارخانه فارس نو نيز تا اوايل آبان ماه به بهره‌برداري خواهد رسيد.

 وي با بيان اينكه طي
4ماه اول سال 5/1درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل در كشور سيمان توليد شده است،
گفت: امسال اختلاف شديدي بين قيمت داخلي و جهاني سيمان ايجاد شده و همين مساله
تمايل توليدكنندگان به صادرات اين محصول را افزايش داده است.

 صفاكيش، قيمت داخلي
هر تن سيمان را 35 تا 40دلار عنوان كرد و افزود: اين سيمان در عراق به قيمت 120دلار
خريداري مي‌شود و اين اختلاف قيمت، انگيزه توليدكنندگان را به صادرات افزايش داده
است.

 وي ميزان صادرات
سيمان را طي 4ماه اول امسال حدود يك ميليون و100هزار تن عنوان كرد و افزود: اين رقم
در سه ماهه اول امسال 890هزار تن بود كه 4برابر ميزان صادرات در مدت مشابه سال قبل
بوده است.

 او با اشاره به زيان
موجود در واردات سيمان براي كارخانه‌ها گفت: پس از بررسي قرار شد هيچ‌

 توليد كننده‌اي پيش
از اجراي تعهد وارداتي‌اش اقدام به صادرات نكند.

 وي با اشاره به
واردات 270هزار تن سيمان طي سال گذشته گفت: طي امسال نيز 230هزار تن سيمان وارد
كشور و همچنين براي واردات 270هزار تن نيز گشايش اعتبار شده است كه به اين ترتيب طي
دو ماه آينده ميزان كل واردات سيمان به 500هزار تن خواهد رسيد.

 مدير كل صنايع معدني
وزارت صنايع و معادن افزود: امسال با وجود افزايش توليد سيمان، 7 درصد كمتر از سال
گذشته سيمان به مردم تحويل داده‌ايم كه اين مساله در 15سال گذشته بي‌سابقه بوده
است.

 وي ادامه داد: كمبود
سيمان در بازار طي ماه جاري و شهريور ماه برطرف خواهد شد.