بحران سیمان تا پایان شهریورماه برطرف می‌شود

 توليدكنندگان
سيمان مي‌توانند بعد از انجام تعهد وارداتيشان با مراجعه به وزارت صنايع و معادن
مجوز صادرات سيمان دريافت كنند.

 عباس صفاكيش، مدير كل
صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: بر اساس برنامه‌ريزي
انجام شده طي شش ماه اول سال‌جاري بايد كارخانه‌هاي سيمان كاشان با ظرفيت ۲هزار تن
در روز و سيمان فارس نو با ظرفيت ۳هزار تن در روز به بهره‌برداري مي‌رسيد كه به
دليل تاخير دو سه ماهه ايجاد شده و بر اساس برنامه جديد، كارخانه كاشان تا پايان
شهريور ماه و كارخانه فارس نو نيز تا اوايل آبان ماه به بهره‌برداري خواهد رسيد.

 وي با بيان اينكه طي
۴ماه اول سال ۵/۱درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل در كشور سيمان توليد شده است،
گفت: امسال اختلاف شديدي بين قيمت داخلي و جهاني سيمان ايجاد شده و همين مساله
تمايل توليدكنندگان به صادرات اين محصول را افزايش داده است.

 صفاكيش، قيمت داخلي
هر تن سيمان را ۳۵ تا ۴۰دلار عنوان كرد و افزود: اين سيمان در عراق به قيمت ۱۲۰دلار
خريداري مي‌شود و اين اختلاف قيمت، انگيزه توليدكنندگان را به صادرات افزايش داده
است.

 وي ميزان صادرات
سيمان را طي ۴ماه اول امسال حدود يك ميليون و۱۰۰هزار تن عنوان كرد و افزود: اين رقم
در سه ماهه اول امسال ۸۹۰هزار تن بود كه ۴برابر ميزان صادرات در مدت مشابه سال قبل
بوده است.

 او با اشاره به زيان
موجود در واردات سيمان براي كارخانه‌ها گفت: پس از بررسي قرار شد هيچ‌

 توليد كننده‌اي پيش
از اجراي تعهد وارداتي‌اش اقدام به صادرات نكند.

 وي با اشاره به
واردات ۲۷۰هزار تن سيمان طي سال گذشته گفت: طي امسال نيز ۲۳۰هزار تن سيمان وارد
كشور و همچنين براي واردات ۲۷۰هزار تن نيز گشايش اعتبار شده است كه به اين ترتيب طي
دو ماه آينده ميزان كل واردات سيمان به ۵۰۰هزار تن خواهد رسيد.

 مدير كل صنايع معدني
وزارت صنايع و معادن افزود: امسال با وجود افزايش توليد سيمان، ۷ درصد كمتر از سال
گذشته سيمان به مردم تحويل داده‌ايم كه اين مساله در ۱۵سال گذشته بي‌سابقه بوده
است.

 وي ادامه داد: كمبود
سيمان در بازار طي ماه جاري و شهريور ماه برطرف خواهد شد.