با کاهشی 1900 واحدی بازار بورس عربستان به شدت افت کرد

بعد از یک سری رشد شاخص ها در
بازار بورس عربستان ، بازار بورس TASI روز گذشته بار دیگر به شدت افت کرد.
به گزارش موج ، بعد از رسیدن شاخص بازار بورس به رکورد 20 هزار و 634 واحدی در روز
شنبه ، روز گذشته برای دومین روز متوالی شاخص بازار به شدت افت کرد .
در این روز شاخص بازار با هزار و 894 واحد افت به 18 هزار و 740 واحد رسید.
بخش صنعتی و بانکی بیشترین افت را شاهد بودند به طوریکه شاخص صنعت بازارنیز با 2
هزار و 31 واحد افت به 44 هزار و 178 واحد رسید.
در روز گذشته سهام هر 78 شرکت موجود در تالار اصلی با کاهش قیمت مواجه شد و میزان
مبادلات به 29/5 میلیارد ریال سعودی کاهش یافت.